Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Jos văn hoar Ea Pô

26/06/2020 15:03 G6T+7

Jos Ea Pô, xar Tâm Thắng (Cư Jut), muôx 195 tsêr, yangx 1.000 lênhx nênhs; hur ntơư cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs Ê đê, M’nông, Zir, Langl, Nduôr, Mênhx Jênhx, Sán Chỉ muôx 96%. Chor shông kror đhâu, đrul pangz mangx ntơưv cxuô cxênhx, chinhr cuênx trôngx qơư, tsôngv box ntơưv hnuôr tưz sir jul, zov chênhr cơưv shuv tsưr ziv, đâux tư uô hnox uô hâuk, cxangz ndê năng suât kôngz lông, tsax zus.

Nhis hnuôr, jos tsuôl yuôr 14 tsêr pluôs, nhangx xangv txus kangz shông txu txix 4 - 6 tsêr. Luz nênhx ntơưv pêx xinhv hur jos ziv hnuz ziv tâu jông, tsôngv box ziv hnuz ziv pâuz côngv saz cxiv tsang nênhx yaz. Ntâu shông tsi tsês jos Ea Pô lo côngs nhênhx zos jos văn hoar.

Văn hoar lâul lo kuôl pux Ê đê tuôr tsês, phuôv tsangr

Ntâu shông tsi tsês jos Ea Pô lo côngs nhênhx zos jos văn hoar

Pêx xinhv jos Ea Pô trâu saz môngl côngv chor phong tsox văn hoar, thêv thos zos trôngx qơư tsov cưv

Tuz nhuôs lo zov chênhr, chia cơưv shuv

Ntâu chuôz zis hur jos cxiv tsang vangx tsêr đangr pho

Tsôngv box Ê đê nhoz jos Ea Pô hlôngr cax phê lâul, chos đuô chor nôngz yaz xưs li TR4, TR5... txi ndư đuô

Y Sơn

3,466
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.