Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bon Yôk Ju, ntŭk krap tâm lơh joi tâm mâp ta trong hăn tâm lơh mpeh Bắc-Nam

29/10/2020 14:22 G10T+7

Bon Yôk Ju, xă Nâm Nung (Krông Nô) kơp ta Ntŭk krap tâm lơh B4-Ăp n’gor IV, lah ntŭk krap tâm lơh bơh phung ka han tâm lơh (n’gor Quảng Ðức ơm) n’hanh phung ka han tâm lơh ăp n’gor IV ta nau tâm lơh tâm su đah My (1959-1975).

Aơ jêng ntŭk pah kan đăp mpăn bơh ăp n’gâng kan N’qual ủy, N’gor ủy, Ăp n’gor, lah trong kh’lay njŭn n’hâm suan, drăp ndơ ntơm ta bon lan tât ta ntŭk tâm lơh, jêng trong r’nglăp hăn Tây Nguyên tât ta mpeh Ðông Nam Bộ, mpeh Bắc n’hanh mpeh Nam. Ntơm lôch khay 12/1959, bu nuyh bon lan ta bon Yôk Ju n’hanh ăp bon lan bă bă tâm lam xă Nâm Nung lĕ mât rong, du nuih tĕng kăch mạng. Ntơm bon Yôk Ju, đội I Ðoàn B90 (Ðông Quảng Ðức) ngăch ndâk njêng mpôih, ndâk njêng ntŭk pah kan tâm ăp bon, bư ntŭk nsing pơk trong hăn tât ta bon Sa Nar, jêh rĭ pơk tay trong hăn tât ta bon Dak N’Ting gơi êp ma huyện Khiêm Ðức n’hanh Gia Nghĩa; suy kơl pơk tâm r’nglăp bar đah trong hăn tâm lơh Bắc-Nam ntŭk găn tâm n’gor Tây Nguyên hăn tât ta mpeh Ðông Nam Bộ, nkra gĕh trong uĕh ân kăch mạng tâm lơh n’kôch ndrel, Quảng Ðức n’kôch êng.

Bon Yôk Ju, xă Nâm Nung (Krông Nô) abaơ

Wâl rup nkah gĭt dơi bri dak ndâk nkra ta bon Yôk Ju gơi kah gĭt ăp nô hăt janh – ka han săn săk tâm lơh đah My kăl e

Bu nuyh Bu Nong mât mray nau vâng tanh kăl e

Ntơm bu ranh tât ta kon se bon Yôk Ju lĕ nuih n’hâm lah uĕh ma nau kan kăch mạng, tâm r’nglăp ndâk njêng bon lan ndrŏng hao

Bu nuyh Bu Nong tăm cao su gơi n’sĭt tay prăk rêl tâm nau wăng sa

Bon Yôk Ju abaơ gĕh 270 r’năk đah rlau 1.120 bu nuyh

Y KRắk

2,245
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.