Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Jos R’Muôn phuôv tsangr cinh têr truôx

07/06/2018 09:28 G6T+7

Jos R'Muôn, xar Quangv Tân (Tui Đưc) nhí nuôr muôx 105 tsêr đrul yangx 500 tus nênhs, tsôngv box minhx cxưx M’nông txir 90%.

Iz făngz kôngz chos zov chênhr zo scax phê đrul angr chos yangx 150 ha, sâu fênhx đrăngz lo 3 - 4 tênhr/ha, tsôngv box tsinhv chos đuô zangv kôngz xưs li điêux, phưx txoz, blêx… Pêx xinhv phuôv tsangr zus yangx 1.000 tus tsax cxu, keiz us… Uô nox uô hâuk phuôv tsangr, luz nênhx ntơưv pêx xinhv ziv hnuz ziv truôx; sâu fênhx đrăngz lo 23 chơưx nhiax/tus nênhs/shông.

Pêx xinhv hur jos krêz lax hangr ar chia chos blêx lax

Iz făngz cax phê, pêx xinhv tsinhv phuôv tsangr phưx txoz sâu nzir nhiax

Hêx thôngr cưx đêx lo đâux tư cxiv tsang, đap ưngr nhu câux txuôk đêx tsuô cxuô zangv kôngz hur cheix ntux kruôr

Pêx xinhv tsinhv zus yangx 1.000 tus tsax cxu, keiz us

Cêr hur plơưr jos lo luôv cxeik đangr pho, zôngx ziv tsuô pêx xinhv môngl lus

Cinh têr truôx, tsôngv box M’nông nhoz jos R’Muôn tưz cxiv tsang ntâu tsêr truôx khor, đangr pho

Y Sơn

3,208
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.