Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bon R’Muôn n’hao nau wăng sa đăp mpăn

07/06/2018 09:28 G6T+7

Bon R’Muôn, xă Quảng Tân (Tuy Ðức) abaơ gĕh 105 rnăk đah rlau 500 bu nuyh, bon lan ăp bu nong iê nuyh Bu Nong rêh gĕh 90%.

Bơh đah tơm tăm âk lah tơm ca phê đah neh gĕh huy tăm rlau 150 hec ta, gĕh n’sĭt ca phê jêh peh ntơm 3 – 4 tân du hec ta, bu nuyh bon lan tâm bon hôm tăm âk ntil tơm tăm ba bă tâm ban tơm điều, tiêu, ba lŏ… Bu nuyh bon lan n’hao nau kan chiă rong mpô mpa dăch tât 1.000 mlâm ndrôk rpu, pêp iăr… Nau bư mir jan ba hao, nau rêh bu nuyh bon lan rlau nar rlau đăp mpăn; gĕh n’sĭt prăk tâm du huê bu nuyh kan du năm tât 23 rkeh prăk.

Bu nuyh bon lan tâm bon muih ntŏk neh săl, neh trâp gơi tăm ba lŏ

Bơh đah tăm ca phê, bu nuyh bon lan hôm tăm tơm tiêu gơi n’hao tay prăk n’sĭt tâm nau pah kan

Trong bong dak hoch dơi bri dak ndâk nkra, gơi gĕh dak dŏng tŏ ân ăp ntil tơm tăm tâm yan kăl wai

Bu nuyh bon lan hôm rong gĕh 1.000 mlâm ndrôk rpu, pêp iăr

Trong hăn tâm bon dơi nkra jêng trong dak blĭt uĕh, gơi gĕh trong hăn nơih ma bu nuyh bon lan

Nau wăng sa đăp mpăn, bon lan Bu Nong ta bon R’Muôn lĕ ndâk nkra âk wâl têh, uĕh

Y Sơn

3,207
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.