Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bon Jun Juh nchhŭn n’hâm n’hao nau kan wăng sa bư mir jan ba

02/11/2017 09:55 G11T+7

Bon Jun Juh, xă Dak Minh (Dak Mil) abaơ gĕh 281 r’năk đah rlau 1.355 bu nuyh, bon lan Bu Nong rêh gĕh rlau 90%.

Cà phê jêng du ntil tơm tăm âk tâm bon lah gĕh rlau 200 hec ta, ca phê jêh peh tât 3 tân tâm du hec ta. Nau kan chiă rong mpô pa ât dơi bon lan uănh kh’lay kan đah dăch tât 600 rhiăng mlâm ndrôk rpu, sur be, 780 pêp iăr… Nglau dak dơi bri dak ndâk nkra suy kơl gĕh dak dŏng tăm ba lŏ 2 yan du năm ân ma 20 hec ta lŏ bu nuyh bon lan, ba gĕh peh tât 5 tân du hec ta. Abaơ, gĕh n’sĭt prăk tă bơh nau pah kan tât 20 r’keh prăk du huê bu nuyh kan du năm, rnoh o-ach (kơp tĕng nau di o-ach mhe) hôm 20%. Bon nsrôih pah kan ân ntrŭnh r’năk o-ach ntơm 6 – 10 r’năk du năm.

Tiêu jêng du ntil tơm tăm mhe dơi bu nuyh bon lan n’hao tăm gĕh rlau 25 hec ta

Bơh đah nau kan tăm tơm kông nghiệp, bu nuyh bon lan hôm tăm tay tơm play kroch rse, chia, mrăch… suy kơl n’hao tay prăk n’sĭt tâm nau pah kan

Dơi Bri dak sâm kơl ân manh prăk, âk r’năk bon lan Bu Nong lĕ n’hao nau kan chiă rong ndrôk

Bon Jun Juh gĕh rlau 20 hec ta neh tăm ba lŏ du năm 2 yan

Nkra uĕh trong hăn tâm bon lan, suy kơl ntrôl n’hao uĕh nau pah kan bư mir jan ba rlau nar rlau hao

Nglau dak dơi bri dak ndâk nkra, bu nuyh bon lan gĕh dak tŏ ân ăp ntil tơm tăm tâm yan kal wai

Y Krắk

2,194
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.