Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Jos Ja Rah, xar Nâm Nung ziv hnuz ziv phuôv tsangr

25/04/2019 19:30 G4T+7

Jos Ja Rah, xar Nâm Nung (Krông Nô) nhis nuôr muôx 237 tsêr, yangx 1.036 tus nênhs, minhx cxưx nênhs tsơưs txir muôx jê 90%.

Jos nhoz hur Thangx tsangv căn cưr cach mangs B4, thâuv ntêx zos qơư hoatx đôngs ntơưv pêx xinhv haz tuz tros chia zus, jeik an toanx tsuô canr bôs ntơưv Quangv Đưc haz Liên khu 5. Phat hui truênx thôngr thangx kuz qơư cach mangs, tsôngv box cxuô minhx cxưx ntơưv nuôr tưz siz jul, phuôv tsangr cinh têr, cxiv tsang nênhx văn hoar. Txus nuôr, jos Ja Rah tưz muôx 100% tsêr muôx pangx tênhz sir zôngv, 100% cêr môngl lus hur plơưr jos lo luôv mox nhex; sâu fênhx đrăngz tâuz hâu tuôz nênhs shông 2019 lo yangx  27 chơưx nhiax/tus nênhs/shông.

Pangs thuiv lơis Đăk Mhang kror nhis lo đâux tư khu, txâus đêx tsuôk tsuô kôngz lông

Cax phê zos kôngz chos zov chênhr ntơưv jos đangr yangx 200 ha

Luz nênhx ntơưv pêx xinhv jos Ja Rah ziv hnuz ziv truôx

100% cêr môngl lus hur plơưr jos tưz lo luôv mox nhex

Tsêr văn hoar côngx đôngx jos đangr pho chia tsov cưv cxuô jas cơưv, biêuv jiênr văn hoar

Nghêx kraz ndâu truênx thôngr lo tix vi phat hui, tuôr tsês

Y Krăk

1,120
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.