Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bon Ja Ráh, xă Nâm Nung lơ nar lơ hao tâm nau rêh

25/04/2019 19:30 G4T+7

Bon Jrăh, xă Nâm Nung (Krông Nô) abaơ gĕh 237 r’năk, lơ 1.036 bu nuyh, bu nong iê bu nuyh rêh gĕh lơ 90%.

Bon tâm Ntŏk gŭ krap kăch mạng B4, lah ntŏk pah kan bơh bu nuyh bon lan n’hanh ka han gơi rong, mât uănh đăp mpăn nau rêh ma kan bộ n’gor Quảng Ðức n’hanh Liên khu 5. Hao ntôh nau uĕh bơh bon lan kăch mạng, bon lan ăp bu nong ta aơ mô rlu nsrôih pah kan, hao tâm nau wăng sa, ndâk njêng nau rêh uĕh lăng. Tât abaơ, bon Jrăh lĕ gĕh 100% r’noh r’năk bu nuyh bon lan dơi dŏng ŭnh điện, 100% trong hăn tâm bon lĕ dơi bu bư gĕh trong bê tông; gĕh n’sĭt tâm nau pah kan năm 2019 lơ 27 r’keh prăk du huê bu nuyh du năm…

Nglau Dak Mhang mhe dơi bri dak nsu bư tay ân uĕh, gơi gĕh dak dŏng tŏ ân tơm tăm

Ca phê jêng du ntil tơm tăm âk tâm bon gĕh lơ 200 hec ta

Nau rêh bu nuyh ẃon lan ẃon Jrăh lơ nar lơ đăp mpăn

100% trong hăn tâm bon lĕ dơi bu bư gĕh trong bê tông

Wâl rbŭn bon dơi bu răk mray uĕh gơi gĕh ntŏk pơk tâ rbŭn, nti k’dŏ mpơ ân ma bu nuyh bon lan

Nau kan vâng tanh dơi oh nur bu ur dŏng kan, mât mray

Y Krăk

1,021
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.