Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Jos Đăk Gănx trâu saz hlang đhâu pluôs, uô nênhx truôx

05/01/2018 08:59 G1T+7

Jos Ðăk Gănx, xar Ðăk Gănx (Ðăk Mil) muôx 128 tsêr, yangx 520 tus nênhs; hur ntơư, tsôngv box M’nông muôx yangx 90%. Chia uô nênhx truôx, ntâu chuôz zis hur jos tưz trâu saz uô nox uô hâuk, trâu saz krêz yangx 60 ha angr chia chos kôngz.

Iz făngz chos tiv zix blêx lax, tâuv, poz cưs, jâuz njuôz… pêx xinhv hur jos tsinhv chos phưx txoz, cax phê; zus nhux đăngs, mur chia cxangz nzir nhiax txas, hlôngr nênhx yaz. Kangz shông 2016, chor chuôz zis pluôs hur jos muôx 70 tsêr, tangz sis txus nuôr txu grêl 20 tsêr. Sâu fênhx đrăngz tâuz hâu tuôz nênhs lo 25 chơưx nhiax/shông.

Iz chik câuv jos Đăk Gănx hnuz nuôr

Nhuôs zâu hur jos por lênhx lo môngl cơưv ntơưr

Pêx xinhv nhoz jos Đăk Gănx tox tsongs chos tiv zix cxuô zangv kôngz lur nôngz nhôngl xưs li: Jâuz njuôz, tâuv, poz cưs… chia phuôv tsangr chuôz thênhx

Chor shông jê nuôr, tsôngv box M’nông tưz zov chênhr chos cax phê, phưx txoz chia cxang nzir nhiax txas

Pêx xinhv phuôv tsangr zus mur zuôr jiz

Pangs đêx Đăk Gănx lo đâux tư khu, muôx txâus đêx tsuôk cxuô zangv kôngz hur cheix ntux kruôr

Y Sơn

4,409
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.