Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bon Dak Găn nsrôih nklaih nau o-ach, đăp mpăn nau rêh

05/01/2018 08:59 G1T+7

Bon Dak Găn, xă Dak Găn (Dak Mil) gĕh 128 r’năk, rlau 520 bu nuyh, tâm nĕ, bon lan Bu Nong gĕh rlau 90%. Gơi gĕh nau rêh đăp mpăn, âk r’năk bon lan tâm bon mô rlu nau pah kan bư mir jăn ba, nsrôih muih săr sŏk dŏng gĕh 60 hec ta neh bư mir jan ba.

Bơh đah tăm ba lŏ, tuh vanh, mbo, n’ha sa trau…, bu nuyh bon lan tâm bon lĕ hao nau kan tăm tay ka phê, tiêu; chiă rong ndrôk, sŭt gơi n’sĭt prăk tâm nau kan, plăch rgâl nau wăng sa ân uĕh. Lôch năm 2016, rnoh r’năk o-ach tâm bon rlau 70%, khă nĕ tât abaơ lĕ ntrŭnh tât 20 r’năk. Gĕh n’sĭt prăk tâm du huê bu nuyh kan du năm tât 25 r’keh.

Du ntŏk mpơl bon Dak Găn nar aơ

Kon se tâm bon dơi tât ta wâl sam bŭt hăn nti

Bu nuyh bon lan bon Dak Găn tăm âk ăp ntil tơm gleh nar tâm ban: n’ha sa trau, tuh vanh, mbo… gơi hao nau wăng sa

Ăp năm dăch abaơ, bon lan Bu Nong uănh kh’lay nau kan tăm ka phê, tiêu gơi gĕh tay prăk n’sĭt tay tâm nau kan

Bu nuyh bon lan hao nau kan rong sŭt sŏk dak sŭt

Nglau Dak Găn dơi nkra tay, gơi gĕh dak dŏng tŏ ân ma ăp ntil tơm tăm tâm yan kăl wai

Y Sơn

4,408
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.