Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bon Bu Jrăh lơ nar lơ hao

09/05/2019 14:26 G5T+7

Bon Bu Jrăh, xă Nghĩa Thắng (Dak R’lâp) abaơ gĕh 130 r’năk đah 648 bu nuyh, Bu Nong rêh gĕh lơ 10% r’noh bu nuyh bon lan.

Bơh đah tơm tăm âk lah ca phê gĕh lơ 150 hec ta, gĕh n’sĭt jêh peh tâm 3 tân du hec ta, bon Bu Jrăh tăm tay âk ntil tơm tăm ba bă gĕh kao su, tiêu, ba lŏ n’hanh rong gĕh dăch tât 3.000 mlâm ndrôk rpu, pêp djăr… Gơi bu nuyh bon lan hao nau bư mir jan ba, ăp n’gâng kan, ăp m’bŭch kan lĕ nsu bư nglau dak, bư trong bê tông tâm bon; kơl ân ăp ntil tơm tăm, mpô mpa rong gơi kơl ăp r’năk o-ach hao nau wăng sa. Yor nĕ, nau rêh bu nuyh bon lan lơ nar lơ đăp mpăn; bon hôm e 10 r’năk o-ach mô; gĕh n’sĭt prăk du huê bu nuyh kan tât 30 r’keh prăk du năm.

Du ntŏk mpơl bon Bu Jrăh nar aơ

Bon gĕh tâm 100 hec ta kao su

Bon dơi bu rsu ndâk bư nglau dak gơi gĕh dak dŏng tŏ ân ăp ntil tơm tăm yan kăl wai

Bon lan Bu Nong kơl n’hâm soan ndrel ma Bri dak bư bŏng dak hoch leo tâm lŏ

Bon gĕh lơ 20 hec ta neh tăm ba lŏ 2 yan du năm

Kon se jê tât năm dơi hăn nti sam bŭt

Y Sơn

2,719
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.