Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Plăch rgâl mhe ta bon Bu N’jang

13/07/2017 10:31 G7T+7

Bon Bu N’Jang, xă Trường Xuân (Dak N’Soong) abaơ gĕh 220 r’năk, 970 bu nuyh, gĕh âk bon lan Bu Nong, Dao, Cao Lan, R’đê… rêh pah kan.

Tĕng che Ðiểu Nanh n’kôch, Kô ranh uănh gai bon, tâm ăp năm lĕ lăn dơi uănh trĕng ntĭm nti khoa học kĩ thuật tăm tơm, rong mpô mpa, ndâk nkra ngih wâl, trong hăn bơh Bri dak n’hanh nhâm soan nsrôih kan bơh bu nuyh bon lan, tât abaơ, bon lĕ gĕh 2.000 hec ta ca phê, 1.000 hec ta tiêu n’hanh 50 hec ta neh tăm tuh vanh ăp ntil. Bơh đah nĕ, bu nuyh bon lan tâm bon uănh kh’lay nau kan mray nau way kal e bơh bon lan tâm ban tanh sah, tanh waih, tanh nah, but ao, tur chĭng goh goong…Gĕh n’sĭt prăk du huê bu nuyh kan du năm gĕh 25 rkeh prăk du huê bu nuyh du năm; rnoh r’năk o-ach trŭnh hôm e 45 r’năk. Nau rêh bu nuyh bon lan rlau nar rlau rgâl, bon lan lơ nar lơ rgâk mhe.

Dơi Bri dak kơl nkra gung trong nĕ bon lĕ gĕh 3,5 km trong dak blĭt, trong bê thông n’hanh 100% rnoh r’ăk tâm bon dơi dŏng ŭnh mpanh

Bơh đah neh tăm tơm ca phê, tiêu, bon gĕh tay 50 hec ta neh tăm tuh vanh tâm ban bum prŭm, tuh, mbo…

Âk r’năk bon lan lĕ rvăt rdeh kai dŏng pah kan ôi mhau n’hanh rdeng ndu ndơ

R’năk u Bùi Thị Miền, ndăn neh tăm tơm bơ e hŏ chăt n’kĭng gơi tăm tay tơm chia, rmĭt… n’hao tay prăk gĕh n’sĭt tâm nau kan

Bơh đah nau wăng sa, bon lan tâm bon hôm uănh kh’lay nau kan prăp, mray ăp ntil nau kan kal e tâm ban tanh but ao tanh nir, dông…

A Trư

2,189
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.