Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Plăch rgâl mhe ta bon Bu N’jang

13/07/2017 10:31 G7T+7

Bon Bu N’Jang, xă Trường Xuân (Dak N’Soong) abaơ gĕh 220 r’năk, 970 bu nuyh, gĕh âk bon lan Bu Nong, Dao, Cao Lan, R’đê… rêh pah kan.

Tĕng che Ðiểu Nanh n’kôch, Kô ranh uănh gai bon, tâm ăp năm lĕ lăn dơi uănh trĕng ntĭm nti khoa học kĩ thuật tăm tơm, rong mpô mpa, ndâk nkra ngih wâl, trong hăn bơh Bri dak n’hanh nhâm soan nsrôih kan bơh bu nuyh bon lan, tât abaơ, bon lĕ gĕh 2.000 hec ta ca phê, 1.000 hec ta tiêu n’hanh 50 hec ta neh tăm tuh vanh ăp ntil. Bơh đah nĕ, bu nuyh bon lan tâm bon uănh kh’lay nau kan mray nau way kal e bơh bon lan tâm ban tanh sah, tanh waih, tanh nah, but ao, tur chĭng goh goong…Gĕh n’sĭt prăk du huê bu nuyh kan du năm gĕh 25 rkeh prăk du huê bu nuyh du năm; rnoh r’năk o-ach trŭnh hôm e 45 r’năk. Nau rêh bu nuyh bon lan rlau nar rlau rgâl, bon lan lơ nar lơ rgâk mhe.

Dơi Bri dak kơl nkra gung trong nĕ bon lĕ gĕh 3,5 km trong dak blĭt, trong bê thông n’hanh 100% rnoh r’ăk tâm bon dơi dŏng ŭnh mpanh

Bơh đah neh tăm tơm ca phê, tiêu, bon gĕh tay 50 hec ta neh tăm tuh vanh tâm ban bum prŭm, tuh, mbo…

Âk r’năk bon lan lĕ rvăt rdeh kai dŏng pah kan ôi mhau n’hanh rdeng ndu ndơ

R’năk u Bùi Thị Miền, ndăn neh tăm tơm bơ e hŏ chăt n’kĭng gơi tăm tay tơm chia, rmĭt… n’hao tay prăk gĕh n’sĭt tâm nau kan

Bơh đah nau wăng sa, bon lan tâm bon hôm uănh kh’lay nau kan prăp, mray ăp ntil nau kan kal e tâm ban tanh but ao tanh nir, dông…

A Trư

1,115
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số căn nhà được xây dựng cho các gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh từ nguồn Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” tính từ năm 2012 đến nay.

* Lah rnoh wâl dơi ndâk nkra ân ma ăp r’năk gĕh nhâm soan ma bri dak tâm lam n’gor tă bơh Prăk “Ntrok kah gĭt nhâm soan” kơp ntơm năm 2012 tât abaơ.

* Zos chor tsêr lo uô tsuô chor chuôz zis chinhr sach sâuv thangx tsangv xênhr ntơưv Pênhr “Thêv tsax pâux njil” xangv txix shông 2012 txus nuôr.