Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bon Bu Jar nỗ lực giảm nghèo

29/03/2018 09:43 G3T+7

Thông qua các chương trình, dự án như 3EM, 134, dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên, Quyết định 54…, bon Bu Jar, xã Đắk N'Drung (Đắk Song) đã chú trọng đầu tư xây dựng đường giao thông nội bon, đường vào khu sản xuất, cho vay vốn ưu đãi phát triển sản xuất, cấp giống cây trồng, vật nuôi, phân bón, chuyển giao kỹ thuật…

Nhờ đó, đời sống của người dân ngày càng được nâng cao, thu nhập bình quân đạt 24 triệu đồng/người/năm. Năm 2017, số hộ nghèo của bon có 26 hộ, hiện nay tỷ lệ này đã giảm xuống còn 17 hộ.

Đồng bào M'nông trao đổi kinh nghiệm chăm sóc cà phê

Người dân chăm sóc hồ tiêu theo đúng quy trình kĩ thuật

Bon Bu Jar có 15 ha lúa nước trồng 1 năm 2 vụ

Người dân cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp

Bon phát triển chăn nuôi hơn 300 con gia súc, gia cầm

Đường đi vào khu sản xuất được bê tông hóa để người dân thuận tiện vận chuyển nông sản sau khi thu hoạch

Y Sơn

3,791
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.