Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Báo chí dơh dăch ndrel ma bon lan ăp bu nong iê bu nuyh

20/06/2019 14:26 G6T+7

Tâm ăp năm lĕ lăn, nau kan pă sam bŭt báo, tạp chí ân ma mpeh bu nong iê bu nuyh n’hanh mpeh yôk, mpeh gĕh nau rêh jêr jŏk lĕ kơl mbơh ntĭm ngăch, uĕh ăp ntil trong leo kan, nau pah kan bơh Ðảng, nau kơl, phap luật Bri dak, bu nuyh gĕh nuih n’hâm uĕh pah kan uĕh, ntil nau bư mir jan ba, tăch r’văt uĕh tât ma bon lan tâm mpeh ngai, mpeh gĕh nau rêh jêr jŏk.

Báo chí suy kơl bư r’gâl nau mĭn, nau pah kan bơh ăp bon lan bu nong iê bu nuyh, mât mray đăp mpăn nô nau wăng sa – nau rêh tâm bri bon, đăp mpăn nau chính trị, uĕh lăng nau rêh tâm bri bon. Yor nĕ bư nâp phĭt nau tâm r’nglăp bu nong, bư ân bon lan ăp bu nong lan nar lơ m’ak, iăt tĕng ân di nau kan bơh Ðảng.

​​​​​​​​​

Ăp ntil nau rbŭn bư brah bon lan bu nong iê bu nuyh gĕh âk ngăn phóng viên báo chí tât mbơh nau kan, nchih sam bŭt n’kôch

​​​​​​​​​​

Phóng viên ôp nau kan bon lan ta tâ rbŭn pâl

​​​​​​​​​

Phóng viên Bao Dak Nong tât ta wâl ôp nau ŭch, nau dăn bơh nau kan bu nuyh bon lan iê bu nuyh gơi n’hao uĕh nau n’kôch ta sam bŭt báo, gơi bu nuyh bon lan rŏ uănh

​​​​​​​​​​

Bon lan bu nong iê bu nuyh rŏ uănh sam bŭt mbơh hưn, nau gĭt ta ăp sam bŭt báo chí dơi bu pă mô sŏk prăk

​​​​​​​​​

Báo Dak Nong trĕng uănh, kơl ăp ntil nau jêr đah bon lan bu nong iê bu nuyh

​​​​​​​​​​​

Ăp ntŏk kan Báo Ðảng ta mpeh Trung – Tây Nguyên kơl ndâk bư wâl gŭ ma ur sai r’năk ka han r’manh Y Lăng n’hanh u H’Pút, bu nong Mạ ta bon Srê Ŭ, xă Dak Nia (Gia Nghĩa)

Mẫn Doanh

4,797
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.