Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bor chir zos qox tuôv ntơưv Đangv xangr-Saz pêx xinhv

18/06/2020 13:53 G6T+7

Môngl đhâu 16 shông phuôv tsangr, chor nênhs sâu bor ntơưv Bor Đăk Nông ntâus ntêx sâuv făngz xur mông kruôz ntuôl, pangz mangx tsuô ntu phuôv tsangr cinh têr-tsôngv langx ntơưv xênhr.

Bor chir Đăk Nông tưz zos vai tsox zov chênhr, zos qox tuôv ntơưv Đangv xangr haz saz pêx xinhv. Chor cơ cuan bor chir tưz kruôz ntuôl huv six chor chuv trương cêr chei ntơưv Đangv, chinhr sach, phap luôx ntơưv Têz qơưs, lênhx nênhs jông, zangv uô jông, chor mô hinhx uô hnox uô hâuk, uô langx luôv muôx kangz hâu. Txix ntơư, chia pêx xinhv pâuz tâu xur mông, cưv shuv zangv uô jông hur uô hnox uô hâuk, lênhx nênhs tiên tiênr... Bor chir pêz xênhr tưz pangz mangx uô hlôngr txangr saz xangr txus hanhx đôngs ntơưv tsôngv box nênhs tsơưs.

Phongr viên Đaix PT-TH xênhr tac nghiêps

Phongr viên bor chir tsinhr txangr jê, môngl nrar, has txus luz nênhx ntơưv pêx xinhv

Nênhs cxeik lus ntơưv Bor Đăk Nông cxeik lus ntơưv lus Việt môngl tsuô lus M’nông haz lus Môngz

Chia đeiv bor môngl txus nênhs nhênhv sei, nhân viên Tsêr in Đăk Nông tsuv uô hâux lưv yênhx mo

Nhân viên Bưu điêns xênhr xang bor tsuô cxuô đơn vix

Nhân viên Bưu điêns xar Trường Xuân (Đăk Song) phaiz bor tsuô jêx jos

Zơưv Điểu Đá, nênhs muôx côngz bê jos Bu Koh, xar Đăk R’tih (Tuy Đưc) tsinhr nhênhv bor chia pâuz xur mông

Mai Anh

2,749
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.