Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Báo chí jêng ntung ndơp nau mĭn kan Ðảng-đah nuih n’hâm bu nuyh bon lan

18/06/2020 13:53 G6T+7

Lĕ lăn 16 năm hao, phung pah kan báo tâm n’gor Dak Nong lĕ nuih n’hâm pah kan mbơh hưn nô nau ntĭm nti, sâm kơl bư hao ăp ntil nau wăng sa – hao nau rêh bon lan ta n’gor.

Báo chí Dak Nong lĕ jêng du ntŭk gĕh nau pah kan kh’lay, jêng ntung ndơp nau mĭn kan Ðảng tât tâm nuih n’hâm bu nuyh bon lan. Ăp n’gâng kan báo chí ngăch mbơh ntĭm ăp ntil trong mĭn leo kan bơh Ðảng, nau kơl, pháp luật Bri dak, bu nuyh gĕh nau pah kan uĕh, ntil nau kan uĕh, ăp ntil nau bư mir jan ba, tăch r’văt drăp ndơ gĕh n’sĭt uĕh tâm nau kan. Yor nĕ, bu nuyh bon lan ngăch gĭt nô nau mbơh hưn, nti tĕng kơt tâm nau pah kan, bư mir jan ba tăm rong, bu nuyh gĕh nau pah kan uĕh gơi bon lan kơt kan… Báo chí n’gor sâm kơl bư r’gâl nau mĭn tât tâm nau pah kan bơh bu nuyh bon lan bu nong iê bu nuyh.

Phóng viên N’gâng kan mpơl rup-mbơh bâr nau kan n’gor dôl pah kan ta bon lan

Phóng viên báo chí dơh dăch, tâm êp mĭn joi, n’kôch mbơh nau rêh bon lan

Bu nuyh kan rblang nau nchih Báo ảnh Dak Nong rblang nau nchih rplay sam bŭt Yuăn jêng rplay sam bŭt Bu Nong n’hanh rplay sam bŭt Mông

Gơi sam bŭt báo tât ta ti bu nuyh rŏ, bu nuyh kan Wâl in Dak Nong pah kan ntơm măng tât ôi

Bu nuyh kan Bưu điện n’gor rdeng báo ân ma ăp n’gâng kan

Bu nuyh kan Bưu điện xă Trường Xuân (Dak N’Soong) pă sam bŭt báo ma ăp thôn, bon

Che Ðiểu Ðá, bu nuyh gĕh k’hưm ta bon Bu Koh, xă Dak R’tih (Tuy Ðức) rŏ sam bŭt báo gơi gĭt ăp ntil nô nau bu mbơh hưn

Mai Anh

2,750
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.