Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Wa Hồ tâm nau way bon lan ăp bu nong iê bu nuyh

20/05/2021 14:45 G5T+7

Jŏ ntơm kăl e, rup Wa Hồ dơh dăch n’hanh uĕh lăng tâm nuih n’hâm n’hanh tâm nau rêh nau way bon lan ăp bu nong iê bu nuyh ta Tây Nguyên.

Bơh pĭt kêng năk, ăp nđơn n’kôch nau rêh n’hanh nau pah kan tă bơh Wa dơi ăp u che bu nuyh Bu Nong, Mạ, R’đe… n’kôch ân oh mon kon sau iăt gơi kah gĭt n’hâm suan wa. Rup Wa tâm nđơn n’kôch n’hưch tay nuih n’hâm bon lan hao tâm nau rêh. Âk jrŏng rnoi bu nuyh bon lan r’nê lah uĕh Wa dah me mbő deh, kah gĭt wa lĕ nuih n’hâm, nsrôih nti sơm n’hanh tĕng kơt nau Wa ntênh. Wa lĕ jêng nau iăt tĕng, nau mĭn kah gĭt đah bon lan bu nong iê bu nuyh. Ăp ntil nau pah kan, nau ntênh, nau ngơi Wa lĕ jêng nau mprơ, bâr mprơ tâm nuih n’hâm bơh bon lan ăp bu nong iê bu nuyh đah Wa…

Âk phung bon lan uănh Wa Hồ tâm ban me mbő deh, nau iăt tĕng tâm nau rêh ôi mhau

Rup Wa Hồ dơi bu nuyh bon lan dơm ta ntŭk uĕh tâm wâl

Tâm bâr nhạc đơn tính mprơ then – bu nuyh Tày, Nùng ndơp njŭn nau rŏng đah Wa tă bơh nau mprơ “Yôk ngai ngai dak ngai ngai”…

Ta ăp nar rbŭn m’ak, bu nuyh Bu Nong k’dŏ tĕng nau mprơ Bu Nong tă bơh nau mprơ “Wơt Wa sĭt khâl bon lan”

Bu nuyh bon lan dŏng nau mprơ n’kôch Wa Hồ gơi ntênh oh mon kon sau tâm r’năk tĕng kơt nau Wa ntĭm

Rup Wa Hồ mpơl nao nao tâm nau rêh nau way bu nuyh Dao

Bon lan ăp bu nong iê bu nuyh tâm lam n’gor nsrôih rêh tâm rom gop tĕng nau Wa ntênh

H'Mai

3,563
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.