Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Suôz nhax truênx thôngr hur luz nênhx tsôngv box nênhs tsơưs nhoz qơư

02/07/2020 16:48 G7T+7

Ntêr lus, cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs M’nông, Mạ, Ê đê sâuv thangx tsangv xênhr nhiav hu gâux, xênhr suô haz has lus zos qơư chia cxuô lênhx jaiv toav siz thangv, thangv lus saz xangr, khat vongs tsinhz tas tov ntêx thiên nhiên, tov ntêx tsưr xinhz haz cxuô lênhx.

Chor nênhs hnuôr tưz sangr tos haz sir zôngv iz nên suôz nhax chox săc thair txơưr hlo, zos kho tangx sênhr gâux, nhax cus tiv zix. Chor suôz gâux đax trưng, ntâu banv săc văn hoar cênhz luz nênhx vâts tsât haz tinh thânx ntơưv tsôngv box... Cênhz ntơư zos cxuô zangv nhax cus tưz muôx ntâu zangv, zos bôs trăngx khoz, bôs hluô haz bôs pang; hur ntơư tiv zix mas haz lo nhiav hlo zos bôs đruôl chiêng, đruôl haz kênhx tâuz. Chor nhax cus hnuôr zos chor chuôz zênhx tangr tưs tưz tsuv muôx hur luz nênhx tinh thânx, chor jas lêr hôis lux zâu, chor jas uô si lov jêv hu gâux... ntơưv cxuô minhx cxưx nhoz hnuôr.

Tsôngv box M’nông hu gâux siz lưr has yôngz hur lêr uô yông lâul

Chiêng zos zangv nhax cus tiv zix, sir zôngv ntâu hur luz nênhx nênhs M’nông, Mạ, Ê đê

Tsi tangs zos nhax cus uô muôx suôz tiv zix, đruôl tsinhv zos chuôz tangv muôx grê tsuô nênhs Ê đê

Tsôngv box Mạ hu gâux siz lưr hur nghi thưc tol mfôngx zưl tuôx côngv lêr hôis côngs đôngx

Nênhs Ê đê hu gâux cênhz suôz ntơưv kênhx tâuz

Tsôngv box Mạ tsinhv muôx zangv gâux hu has lus đruôl jông yangx

Hu gâux siz lưr muôx ndêx muôl hur cxuô nghi lêr lâul ntơưv tsôngv box cxuô minhx cxưx nhoz qơư

Cxuô jăngx gâux muôx grei jông, has txus saz xangr, nêp sinh hoax ntơưv tsôngv box haz chor lus đruôl thâuv nzur

H'Mai

5,501
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.