Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bâr mprơ kăl e tâm nau rêh bon lan bu nong iê bu nuyh gŭ rêh du ntŭk

02/07/2020 16:48 G7T+7

Ntơm kăl e, ăp phung Bu Nong, Mạ, R’đe iê bu nuyh rêh tâm lam n’gor rŏng hăn ma nau mprơ, nau pât n’hanh nĕ jêng ntŭk tâm n’kôch nau rŏng, tâm n’kôch ăp ntil nau mĭn ŭch, ntil nau dăn tâm nau rêh, nau dăn ma brah yang n’hanh ăp bu nuyh.

Khăn păng lĕ n’jêng n’hanh dŏng gĕh du bôk nau mprơ uĕh êng tâm nau rêh, tâm nĕ gĕh nau mprơ bu nuyh bon lan, ndu ndơ dŏng goh uh. Ăp ntil nau way mprơ, gĕh âk nau uĕh tâm nau way r’nglăp đah nau rêh tâm nuih n’hâm n’hanh nau rêh gĕh drăp ndơ bơh bu nuyh bon lan… Tâm nĕ gĕh âk ntil ndơ goh uh dơi khăn păng bư nkra, gĕh ndơ goh, ndơ kreh rse n’hanh ndơ uh; tâm nĕ dơi gĕh du bôk ndơ uĕh n’hanh dơi bu dŏng âk lah chĭng goong, gâr n’hanh mpuăt. Ăp ntil ndơ dŏng aơ lĕ jêng du ntil drăp ndơ lah mô dơi mô gĕh tâm nau rêh nuih n’hâm, ta ăp tâ rbŭn têh jê, ăp tâ pâl rlưn mprơ… bơh bon lan ăp bu nong rêh ta mpeh yôk aơ.

Bu nuyh Bu Nong tâm pât ta tâ rbŭn tâm nkol ur sai kal e

Chĭng jêng du ntil ndơ dŏng tur uĕh, dơi bu dŏng tâm nau rêh bu nuyh Bu Nong, Mạ, R’đe

Bơh đah ăp ntil ndơ goh ur bư gĕh bâr ntaih uĕh, gâr hôm jêng du ntil drăp kh’lay tâm nau rêh bu nuyh R’đe

Bu nuyh Mạ tâm pât ta tâ bư brah wơt bu năch hăn rbŭn bua brah tâm r’nglăp bon

Bu nuyh R’đe mprơ n’hanh bu nuyh uh mpuăt

Bu nuyh Mạ tâm pât n’kôch nđơn kăl e dŭt hay

Nau tâm pât jêng nau way dơi bu ndâk kan ta ăp tâ rbŭn bư brah bơh bon lan bu nong iê bu nuyh gŭ rêh du ntŭk

Ăp ntil nau mprơ gĕh nau n’kôch uĕh, n’kôch nau mĭn, nau pah kan n’hanh nau rêh bon lan kăl e

H'Mai

5,503
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.