Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Sănr sangx trâu shông cơưv yaz
 • 03/09/2020 10:37
 • Xâuk kangz shông cơưv 2019 – 2020, yãng 94% nhuôs zâu 5 shông cơưv tar tsangz cxênhx mâmx non tưz pâuz thangv pêv ntâu. Yangx 92,57% shuv xinhz tiêuv hocx lo ndê lơp.
 • Trâu saz bangx trâu shông cơưv yaz
 • 27/08/2020 14:35
 • Trơưs cêr hoaix ntơưv WPBX xênhr, cxuô cxênhx cơưv zuôr môngl cơưv nzur hlo trâu nuz 1/9, krêz shông cơưv yaz trâu nuz 5/9.
 • Cư Jut sir jul phangx tangr moz Covid-19
 • 06/08/2020 11:19
 • Đrul tinh thânx “tangr moz li tangr nênhs fêv’, hênhx Cư Jut tưz haz tangz tov kra uô iz tuôv cxix chor tsưr ziv cxênhz seiz, phangx tangr moz Covid-19.
 • Trâu saz phangx, tangr moz kang đơưz
 • 30/07/2020 15:06
 • Nhis hnuôr, tangs nro xênhr muôx 38 ca mangs vi khuânv moz kang đơưz ntơưv 12 jêk moz ntơưv 4 hênhx, zos Krông Nô 11 ca, Đăk Glong 18 ca, Đăk R’lâp 3 haz Tuy Đưc 6 ca. Hur tangs nro 38 ca muôx 2 ca tuôs nênhs, 28 ca tưz khu lo jông, 8 ca tangz tov khu moz ntơưv Tsêr khu moz nhiêtx đơir đrôngl Hồ Chí Minh, Tsêr khu moz Đa khoa xênhr Đăk Nông.
 • Tsinhr ndu txul chuôz zis muôx côngs cach mangs
 • 23/07/2020 10:50
 • Nôngz nhôngl đhâu, cênhz đrul chinhr sach ưu đair ntơưv Đangv haz Têz qơưs, phong tsox tangs pêx xinhv tu thương binh, bênhs binh, chuôz zis liêx sir haz nênhs muôx côngs trâu cach mangs sâuv thangx tsangv xênhr tsinhr lo uô jông. Chor Hnav Việt Nam Anh hungx por lênhx lo chor cơ cuan, đơn vix, joanh nghiêps nhênhx zus tangs siv nênhx...
 • Tsôngv box Chu xar Đăk Ru nhoz truôx têz truôx qơư
 • 09/07/2020 19:51
 • Ntơưv jos 8, xar Đăk Ru (Đăk R’lâp) muôx li 20 tsêr tsôngv box Chu đrul jê 100 lênhx nênhs. Uô kangz 20 ntâu shông ntơưv chor xênhr kâuv têz tuôx nhoz ntơưv hnuôr uô hnox, uô nênhx, luz nênhx muôx ntâu hlôngr yaz.
 • Jos văn hoar Ea Pô
 • 26/06/2020 15:03
 • Jos Ea Pô, xar Tâm Thắng (Cư Jut), muôx 195 tsêr, yangx 1.000 lênhx nênhs; hur ntơư cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs Ê đê, M’nông, Zir, Langl, Nduôr, Mênhx Jênhx, Sán Chỉ muôx 96%. Chor shông kror đhâu, đrul pangz mangx ntơưv cxuô cxênhx, chinhr cuênx trôngx qơư, tsôngv box ntơưv hnuôr tưz sir jul, zov chênhr cơưv shuv tsưr ziv, đâux tư uô hnox uô hâuk, cxangz ndê năng suât kôngz lông, tsax zus.
<< <  3  4  5  6  7  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.