Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Jos văn hoar Ea Pô
 • 26/06/2020 15:03
 • Jos Ea Pô, xar Tâm Thắng (Cư Jut), muôx 195 tsêr, yangx 1.000 lênhx nênhs; hur ntơư cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs Ê đê, M’nông, Zir, Langl, Nduôr, Mênhx Jênhx, Sán Chỉ muôx 96%. Chor shông kror đhâu, đrul pangz mangx ntơưv cxuô cxênhx, chinhr cuênx trôngx qơư, tsôngv box ntơưv hnuôr tưz sir jul, zov chênhr cơưv shuv tsưr ziv, đâux tư uô hnox uô hâuk, cxangz ndê năng suât kôngz lông, tsax zus.
 • Thanh niên chos ntông trơưs lus Lâul kra
 • 21/05/2020 14:46
 • Thâuv tsinhv nhoz, Lâul Hồ tsinhr đênhr saz haz kruôz hu Pêx xinhv trâu saz chos ntông, tuôr maux njuôz tsuô têz qơưs, por vêv môi trươngx chiax nhoz.
 • Chiênr binh lâul cênhz đrul kuz tsêr thiz oz
 • 29/04/2020 15:25
 • Zos chor tuz tros tưz ntâus tsangv hur jas ntâus tir Mir, ntâus tsangv thôngz kangz ntux..., uô kangz tror lus tsêr, ntâu chiênr binh lâul nhoz kâuv têz tưz tsir tuôx Đăk Nông nhoz, uô hnox haz zos kuz tsêr thiz oz ntơưv zus.
 • Đăk Nông txus cheix bơ sar tưz tsi lov jêv
 • 23/04/2020 14:39
 • Đăk Nông nhis hnuôr muôx yangx 2.800 ha bơ; hur ntơư, chor angr chos bơ chuên canh jê 800 ha, chos siz shơư muôx li 2.000 ha. Ntông bơ muôx jê 25% angr chos ntông hnox txir sâuv thangx tsangv xênhr. Bơ sâu fênhx đrăngz lo txix 10-15 tênhr/ha.
<< <  1  2  3  4  5  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.