Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Bu nuyh Bu Nong bon Pi Nao tâm rnglăp ndâk njêng nau rêh mhe
 • 19/04/2018 13:48
 • Bon Pi Nao, xă Nhân Ðạo (Dak R’lâp) gĕh 95 rnăk, 420 bu nuyh; tâm nĕ bu nuyh Bu Nong rêh gĕh 98%. Bơh đah nau sâm kơl ăp ntŏk kan, phung kan tâm bon lan, bu nuyh bon lan tâm bon mô rlu nsrôih kan, uănh kh’lay nau nti kĩ thuật, rvăt ndu ndơ dŏng pah kan gơi gĕh n’sĭt âk ndơ gĕh tăm, mpô pa rong.
 • Bon Bu Jar nsrôih pah kan bư trŭnh nau o-ach
 • 29/03/2018 09:43
 • Tă bơh ăp ntil nau ndâk nau, ndơ kan 3EM, 134, ndơ kan bư trŭnh nau o-ach mpeh Tây Nguyên, Nau dơm kan 54…, bon Bu Jar, xă Dak R’Drŭng (Ðắk N’Song) lĕ uănh kh’lay ndu ndâk nkra trong hăn tâm bon lan, trong hăn luh pah kan bư mir jan ba, ân manh prăk dŏng bư mir jan ba, pă ntil tơm tăm, mpô pa rong, buh sui, ntĭm kĩ thuật srih tăm…
 • Bon Sar Pa rlau nar rlau hao
 • 15/03/2018 15:05
 • Bon Sar Pa, xă Thuận An (Dak Mil) abaơ gĕh 404 r’năk đah rlau 2.030 bu nuyh, bon lan Bu Nong rêh gĕh tât 90%.
 • Ndâk njêng bon lan mhe ta Čư Jŭt: Bon lan “tĕng kơt kan – dŏng âk ndơ yor gĕh n’sĭt kan”
 • 09/03/2018 08:36
 • N’qual Čư Jŭt gĕh tâm 23 oh nô ăp mpôl bu nong rêh ndrel, bon lan bu nong iê bu nuyh gĕh 48,09% rnoh u nuyh. Pơk nau kan ndâk njêng bon lan mhe tâm lam n’qual, bon lan ăp bu nong lĕ tĕng kơt kan, du nuih du n’hâm ndrel ma ntŏk kan ma bon lan ndâk nkra n’hanh pah kan jêh âk ntil nau kan tâm ban nkra trong hăn, koai nglau dak, răk ân kloh uĕh ntŏk gŭ, r’văt ndơ ntĭm nti ma kon se…
 • Bon Dak Găn nsrôih nklaih nau o-ach, đăp mpăn nau rêh
 • 05/01/2018 08:59
 • Bon Dak Găn, xă Dak Găn (Dak Mil) gĕh 128 r’năk, rlau 520 bu nuyh, tâm nĕ, bon lan Bu Nong gĕh rlau 90%. Gơi gĕh nau rêh đăp mpăn, âk r’năk bon lan tâm bon mô rlu nau pah kan bư mir jăn ba, nsrôih muih săr sŏk dŏng gĕh 60 hec ta neh bư mir jan ba.
 • Rgâl mhe xă bơh pĭt n’har bri Dak Wil
 • 29/12/2017 10:05
 • Xă bơh pĭt n’har bri Dak Wil (Čư Jŭt) gĕh âk bon lan iê bu nuyh mpeh Bắc tât gŭ rêh, ndâk njêng nau kan tâm ban gĕh bu nyh Tày, Dao, Thái…
 • Thôn Dak Rô, xă Tân Thành nsrôih ndâk njêng bon lan mhe
 • 21/12/2017 09:54
 • Tĕng kơt Nau kan jă đă ndâk njêng bon lan mhe, tâm ăp năm lĕ lăn, kan bộ n’hanh bu nuyh bon lan thôn Dak Rô, xă Tân Thành (Krông Nô) lĕ nuih nsrôih pah kan ân uĕh gơi ndâk nkra ngih wâl, trong hăn, n’hao nau wăng sa, ndâk njêng nau rêh ân uĕh.
 • Bu nuyh bon lan bon Ta Mung gơih pah kan gơi nklaih nau rêh o-ach
 • 14/12/2017 14:49
 • Bơh đah tăm ka phê đah neh huy rlau 250 hec ta, bu nuyh bon lan bon Ta Mung, xă Trường Xuân (Dak N’Soong) hôm tăm tay ăp ntil tơm tăm êng tâm ban kao su, tiêu, ba lŏ… n’hanh n’hao nau kan chiă rong pêp iăr, ndrôk rpu âk ngăn.
<< <  6  7  8  9  10  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.