Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
  • Bu nuyh bư mir jan ba bon Bu Pah gĕh tăm âk ăp ntil tơm
  • 22/06/2018 10:23
  • Dơi ăp n’gâng kan tâm n’qual kơl, ntĭm ăp kĩ thuật, ntil tơm tăm mpô mpa rong, ndâk nkra trong hăn, ntung găn dak gơi n’hao nau wăng sa, bu nuyh bon lan ta bon Bu Pah, xă Trường Xuân (Dak N’Song) lĕ n’hao nau gơih, nau nsrôih tâm nau pah kan bư mir jan ba, tăm âk ăp ntil tơm.
  • Xă Dak P’lao nsrôih ndâk njêng tay bon lan mhe
  • 24/05/2018 13:57
  • Xă Dak P’lao (Dak Glong) gĕh 5 thôn, bon đah 750 rnăk, 3.100 bu nuyh, tâm nĕ bon lan bu nong iê gĕh 85%. Aơ lah xă gĕh âk nar jêr zŏk, dơi njêng dăp ntŏk gŭ mhe năm 2010, ngih wâl gung trong, nau wăng sa hôm jêr ngăn.
  • Thuận Hạnh nsrôih ndâk njêng bon lan mhe
  • 10/05/2018 14:52
  • Dơi Bri dak sâm kơl ndâk nkra ngih wâl gung trong, ŭnh mpanh bri dak, wâl sam bŭt, trạm y tế…, bu nuyh bon lan xă Thuận Hạnh (Dak N’Soong) lĕ nuih n’hâm kơl prăk rêl nkra trong hăn, koai nglau dak… gơĭ gĕh ndơ dŏng uĕh tâm nau rêh n’hanh ntil nau kan ndâk njêng bon lan mhe.
<< <  5  6  7  8  9  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.