Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Pah kan yor ma bri bon, ndjôt nau m’ak ân ma bu nuyh o-ach
 • 22/11/2018 10:22
 • Ntơm bôk năm tât abaơ, Hội Chữ thập đỏ n’gor mô rlu hao tâm nau pah kan, bư jêng ntŏk tâm rnglăp ăp bu nuyh, ntŏk kan, doanh nghiệp tâm n’gor n’hanh bơh tach n’gor gơi pah kan ntil nau kan kơl bri bon.
 • Hao nau wăng sa bư mir jan ba ta Quảng Phú
 • 25/10/2018 10:25
 • Tâm ăp năm lĕ lăn, bu nuyh bon lan ăp bu nong ta xă Quảng Phú (Krông Nô) uănh kh’lay ntrôl nau wăng sa bư mir jan ba tă bơh nau kan hao tăm ăp ntil tơm n’hanh chiă rong ndrôk rpu, pêp iăr.
 • Thuận An nsrôih pah kan ân jêh bri bon mhe tâm năm 2019
 • 21/09/2018 10:28
 • Tĕng kan Nau kan jă đă ndâk njêng bri bon mhe, kan bộ n’hanh bu nuyh bon lan xă Thuận An (Dak Mil) lĕ nsrôih pah kan uĕh ndâk njêng bư ngih wâl gung trong, hao nau wăng sa, lơ nar lơ gĕh kan uĕh tâm ăp ntil nau kan.
 • Nam Xuân hao ngăch n'hanh nâp phĭt nau rêh tâm bon lan
 • 16/08/2018 14:05
 • Dơi ndâk njêng năm 2008, nĕ đơh nau rêh bu nuyh bon lan xă Nam Xuân (Krông Nô) hôm âk nau jêr zŏk, wâl sam bŭt, trạm y tế e hŏ gĕh, trong n'gor 3 hăn tâm xă hôm e trong neh... Năm 2011, ntơm ndâk nau kan njêng bon lan mhe, xă mô hŏ gĕh du ntil nau kan tâm ăp ntil bôk nau kan ndâk njrêng bon lan mhe.
 • Sinh viên tâm kơl n’hâm soan ndâk njêng bon lan
 • 09/08/2018 10:35
 • Ðah nuih n’hâm ŭch pah kan, lĕ n’hâm soan bơh phung druh ndăm, 25 sinh viên bơh Wâl sam bŭt Kao đẳng Kinh tế-TP. Hồ Chí Minh lĕ hăn “ndâk nau pah kan” ta ăp bon ta xă Quảng Tín (Dak R’lâp) tâm nau yan Yan rlu nti ndrêh 2018.
<< <  4  5  6  7  8  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.