Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Plăch rgâl mhe ta bon Bu N’jang
 • 13/07/2017 10:31
 • Bon Bu N’Jang, xă Trường Xuân (Dak N’Soong) abaơ gĕh 220 r’năk, 970 bu nuyh, gĕh âk bon lan Bu Nong, Dao, Cao Lan, R’đê… rêh pah kan.
 • Dak N’drŭng ndrôih ndâk njêng bon lan mhe
 • 06/07/2017 14:37
 • Xă Dak N’Drŭng (Čư Jŭt) gĕh 3.300 r’năk đah rlau 15.093 bu nuyh, bon lan kon bu nong iê bu nuyh gĕh 85%. Jêh rlau 5 năm pơk Nau kan ndâk njêng bon lan mhe, tât abaơ, xă lĕ gĕh kan 11/19 ntil nau kan. Tam nĕ, ăp ntil nau kan jêr lĕ dơi pah kan jêh tâm ban y tế, nkra nglau n’gân dak, mât mray uĕh nau đăp mpăn tâm bon lan, nau way, ŭnh mpanh, rnoh r’năk rklaih nau rêh o-ach…
 • Tâm mâp Nar Báo chí kăch mạng Việt Nam 21/6: Báo chí ndrel ma bon lan bu nong iê bu nuyh
 • 22/06/2017 10:09
 • Tâm ăp năm lĕ lăn, âk ntil sam bŭt báo chí dơi pă ân nđâp ma ăp ntŭk mpeh bri yôk, ntŭk gĕh nau rêh o-ach, bon lan bu nong iê bu nuyh tâm ban: Báo Bu Nong n’hanh Nau hao, Nau n’kôch Bu Nong (Ủy ban Bu nong); Nau n’kôch tâm nau kan “Bu nong iê bu nuyh n’hanh mpeh bri yôk prêh'' Báo Tin tức (Thông tấn xã Việt Nam); Nau n’kôch tâm nau kan “Bu nong iê bu nuyh n’hanh mpeh bri yôk prêh bơh Báo Tài nguyên n’hanh Môi trường (Bộ Tài nguyên n’hanh Môi trường); Báo ân bon lan bu nong iê bu nuyh (Báo Dak Nong)…
 • Yan rlu nti bơh kon se jê kon bu nong iê bu nuyh
 • 01/06/2017 10:20
 • Yan rlu nti jêng tâ gơi kon se nti gĕh ntŭk pâl dah ŭch jêh du năm nsrôih nti sam bŭt, Khă nĕ, ta ăp n’qual, xă ntŭk ngai, ntŭk vêch, kon se jê kon bu nong jê bu nuyh, aơ jêng tâ khăn păng tĕng mê mbâ hăn luh tâm mir, ndăn mông kan kơl ma r’năk…
 • Bu nuyh kan mir xă Dak N’Drung nsrôih tâm nau pah kan wăng sa
 • 13/04/2017 14:15
 • Xă Dak N’Drung (Dak N’Soong) gĕh 2.832 rnăk đah rlau 12.172 bu nuyh, bon lan mpôl rnoi iê bu nuyh gĕh 70%. Tâm ăp năm lĕ lăn, bơh đah nau kơl ăp m’bŭch, ăp ntŭk kan, bu nuyh bon lan tâm lam xă nsrôih ngăn tâm nau pah kan bư mir jan ba, hao nau wăng sa, n’hao uĕh nau rêh gĕh ndu ndơ n’hanh nuih nhâm.
 • Kah gĭt nar Khĭt Jrŏng rnoi Hùng Vương năm 2017: Ăp ndơ têl kăl e Ðền Hùng
 • 07/04/2017 14:56
 • Ăp ndơ têl kăl e Ðền Hùng gĕh: Mpeh ntŭk Yôk Hùng (Yôk Tơm) lah ntŭk way bư brah kah gĭt brah Yôk, bư brah kah gĭt ăp Adăch Hùng n’hanh ur kon, ndrel ma ăp phung kô ranh leo tâm lơh gĕh: Ðền Hạ, Ðền Trung, Ðền Thượng (chuông yôk), môch Hùng Vương, Gâng lŭ nchih nau buăn, đền Giếng, wâl brah kon yhơng Thiên Quang.
 • Nau kh’lay rbŭn n’hao siăm kơ, n’trŭnh siăm kơ Nglan Ba Ðình
 • 31/03/2017 11:05
 • Lah mô rlu nar duh nar n’hanh nar mih n’hach, yan kal way n’hanh yan sêt puh, ăp nar 6 mông ôi (yan kal wai), 6 mông 30 mnĭt (yan sêt puh) 21 mông măng dơi bu ndâk tâ Rbŭn n’hao siăm kơ jêng nau kh’lay ta Nglan Ba Ðình, bơh năp Wâl môch Kô ranh Hồ Chí Minh.
<< <  3  4  5  6  7  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.