Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Xă Tâm Thắng lĕ jêh kan 19/19 ntil nau kan ndâk njêng bon lan mhe
 • 16/02/2017 13:57
 • Xă Tâm Thắng (Čư Jŭt) gĕh 2.930 rnăk đah lơ 13.825 bu nuyh, bon lan kon bu nong iê bu nuyh gĕh lơ 30%. Jêh 5 năm pơk nau kan ndâk njêng bon lan mhe, tât abaơ xă lĕ jêh kan tâm 19/19 nau kan. Tâm nĕ gĕh âk nau kan jêr lĕ dơi bu pah kan jêh tâm ban bư ân kloh uĕh ntŭk gŭ, nkra trong hăn, trŭnh rnăk o-ach, ntĭm nti sam bŭt, săm nau ji săk jăn…
 • Bon D’Ru nar aơ
 • 15/12/2016 11:26
 • Bon D’Ru, bon jê Dak Mam (Krông Nô) gĕh 195 rnăk, dăch tât 900 bu nuyh, tâm nĕ, gĕh âk bon lan phung Bu Nong rêh.
 • Bu nuyh Bu Nong xă Quảng Tín prăp mray nau uĕh ơm mpôl yôk
 • 01/12/2016 09:58
 • Xă Quảng Tín (Dak R’lâp) gĕh 1.963 bu nuyh Bu Nong, rlau 17,28% bu nuyh, gŭ rêh âk ta 4 bon: Ol Bu Tung, Bu Dăch, Dak K’lêng n’hanh Bu Bir. Bơh đah nau kan uănh kh’lay nau ndâk njêng nau rêh ân đăp mpăn, lơ nar lơ hao, bu nuyh Bu Nong tâm xă hôm gĕh nau mĭn prăp mray nau way uĕh ơm mpôl yôk.
 • Bon K62 lơ nar lơ rgâl mhe
 • 03/11/2016 16:51
 • Bon n’tŭk gŭ krap tâm lơh kăch mạng K62, xă Dak D’rô (Krông Nô) abaơ gĕh 345 rnăk đah lơ 1.300 bu nuyh, bon lan ăp mpôl rnoi iê bu nuyh Bu Nong, R’đe, Tày, Thái, Nùng gĕh lơ 35%.
 • Xă Tâm Thắng n'srôih kan gơi trŭnh o-ach
 • 27/10/2016 11:23
 • Xă Tâm Thắng (Čư Jút) gĕh 2.923 rnăk đah lơ 13.825 bu nuyh, bon lan mpôl rnoi iê bu nuyh lơ 30%. Tâm ăp năm lĕ lăn, xă uănh kh’lay ngăn nau kan gơi lâm ji ngot, trŭnh o-ach, n’hao uĕh nau rêh nuih nhâm n’hanh ndu ndơ ma bon lan.
<< <  2  3  4  5  6  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.