Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Rơm lĕ jêh ma năm nti sam bŭt mhe
 • 03/09/2020 10:37
 • Lôch năm nti sam bŭt 2019 – 2020, rlau 94% kon se 5 năm nti lôch wâl sam bŭt kon se jẅ gơi gĭt nau mbơh ngơi. Rlau 92,57% kon se wâl sam bŭt gưl I dơi hao gưl mhe.
 • Nsrôih n’jrăng n’gang nau ji bạch hầu
 • 30/07/2020 15:06
 • Abaơ, lam n’gor gĕh 38 bu nuyh gĕh nau ji ka man bạch hầu ta 12 ntŭk tâm tưp nau ji tâm 4 n’qual, gĕh: Krông Nô 11 bu nuyh, Dak Glong 18 bu nuyh, Dak R’lâp 3 bu nuyh n’hanh Tuy Ðức 6 bu nuyh. Tâm lĕ 38 bu nuyh ji gĕh 2 he bu nuyh khĭt, 28 bu nuyh lĕ thơ luh wâl dak si, 8 bu nuyh dôl săm ta Wâl dak si Nau ji nhiệt đới Bon têh Hồ Chí Minh, Wâl dak si Ða khoa n’gor Dak Nong.
 • Kah gĭt nao nao r’năk gĕh n’hâm suan ma kăch mạng
 • 23/07/2020 10:50
 • Tâm ăp năm lĕ lăn, ndrel ma ăp ntil nau kơl bơh Ðảng n’hanh Bri dak, nau kan lam bu nuyh bon lan mât rong ka han rmanh, ka han sôt săk jăn, r’năk gĕh ka han săn săk n’hanh bu nuyh gĕh n’hâm suan ma kăch mạng tâm lam n’gor dơi bu pah kan uĕh. Ăp Mê Việt Nam Nô hăt janh dơi ăp n’gâng, ntŭk kan, doanh nghiệp dơn mât rong…
 • Bu nuyh Dao xă Dak Ru đăp mpăn nau rêh nau pah kan
 • 09/07/2020 19:51
 • Ta thôn 8, xă Dak Ru (Dak R’lâp) abaơ gĕh tâm 20 r’năk bu nuyh Dao đah dăch tât 100 bu nuyh. Jêh rlau 20 năm ntơm bơh ăp n’gor mpeh Bắc tât ndâk njêng nau rêh, bu nuyh Dao lĕ đăp mpăn nau rêh, nau pah kan, nau rêh abaơ gĕh âk ngăn nau plăch r’gâl mhe.
 • Bon gĕh nau rêh kloh uĕh Ea Pô
 • 26/06/2020 15:03
 • Buôn Ea Pô, xă Tâm Thắng (Čư Jŭt), gĕh 195 r’năk, rlau 1.000 bu nuyh, ăp bu nuyh R’đe, Bu Nong, Tày, Nùng, Thái, Mường, Sán Chỉ rêh rlau 96%. Tâm ăp năm lĕ lăn, dơi kơl bơh ăp n’gâng kan, ntŭk kan bri dak, bu nuyh bon lan ta aơ mô rlu nau nsrôih, uănh kh’lay nau kan nti kơt kĩ thuật, r’văt ndơ bư mir jan ba, n’hao tay ăp ntil tơm tăm, mpô mpa rong.
<< <  3  4  5  6  7  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.