Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Nau wăng sa xă Nam Ðà lơ nar lơ hao rgâl
 • 21/02/2019 13:52
 • Xă Nam Ðà (Krông Nô) gĕh tâm 3.050 r’năk n’hanh lơ 12.700 bu nuyh rêh pah kan ta 16 thôn. Abaơ lam xă gĕh lơ 5.100 hec ta neh dŏng bư mir jan ba tăm ăp ntil tơm gĕh ca phê, tiêu, bơ, ăp ntil tuh vanh.
 • Wơt têt m’ak yan kao ta Trường Sa
 • 14/02/2019 16:16
 • Tâm ban ma nau rêh ta neh ta kơh dak rlai, ăp tâ bôk năm mhe, ka han, bu nuyh bon lan rêh, pah kan ta ăp kô lao dak rlai Trường Sa (Khánh Hòa) drưh đrưh ndâk ăp ntil nau kan wơt, m’ak pâl tâm yan kao.
 • Tâm kơl n’hâm soan ân ndơ sa têt ma bu nuyh o-ach, bon lan bu nong iê bu nuyh
 • 17/01/2019 15:27
 • Ðah nuih n’hâm “Lam bri dak tâm kơl n’hâm soan ma bu nuyh o-ach – mô chơ lơi du huê bu nuyh bơh kơi”, ăp n’qual, ăp n’gâng, ăp ntŏk kan n’hanh bri bon lĕ tâm kơl n’hâm soan ân ma bu nuyh o-ach, bu nuyh gĕh n’hâm soan ma bri dak, bon lan bu nong iê bu nuyh gĕh tay drăp ndơ dŏng gơi wơt sa Têt cổ truyền ân hơm răm, uĕh m’ak.
 • Bon têh Gia Nghĩa lơ nar lơ hao
 • 03/01/2019 14:32
 • Bon têh Gia Nghĩa gĕh r’noh bu nuyh tâm 60.000 nuyh; tâm nĕ bu nong iê bu nuyh rêh ntơm kal e gĕh 13,3%. Nau wăng sa – nau rêh bri bon n’hanh ngih wâl gung trong tâm bon têh Gia Nghĩa hao âk ngăn.
 • Bon lan R’đe bon Nui hao ndư đah nau way kal e
 • 27/12/2018 10:05
 • Bon Nui, xă Tâm Thắng (Cư Jút) gĕh 278 r’năk, lơ 1.479 bu nuyh, bon lan bu nong R’đe gĕh lơ 95%. Bu nuyh R’đe ta ntŏk aơ hao ndư ngăn yor khăn păng hôm e răk mray âk nau way, tâm nau rêh, nau pah kan way uĕh.
 • Quảng Tâm lơ nar lơ hao n’hanh plăch r’gâl mhe
 • 13/12/2018 13:59
 • Xă Quảng Tâm (Tuy Ðức) abaơ gĕh 5 thôn, 1 bon đah 5.240 bu nuyh. Dơi trĕng kơl bơh ăp phung kan n’hanh ntŏk kan bri dak ma bu nuyh bon lan ăp gưl, tât abaơ, âk ngih wâl gung trong tâm xă lĕ dơi ndâk bư nŭm tâm ban gĕh trong hăn tâm bon lan, wâl sam bŭt nti; trạm y tế…
 • Pah kan yor ma bri bon, ndjôt nau m’ak ân ma bu nuyh o-ach
 • 22/11/2018 10:22
 • Ntơm bôk năm tât abaơ, Hội Chữ thập đỏ n’gor mô rlu hao tâm nau pah kan, bư jêng ntŏk tâm rnglăp ăp bu nuyh, ntŏk kan, doanh nghiệp tâm n’gor n’hanh bơh tach n’gor gơi pah kan ntil nau kan kơl bri bon.
 • Hao nau wăng sa bư mir jan ba ta Quảng Phú
 • 25/10/2018 10:25
 • Tâm ăp năm lĕ lăn, bu nuyh bon lan ăp bu nong ta xă Quảng Phú (Krông Nô) uănh kh’lay ntrôl nau wăng sa bư mir jan ba tă bơh nau kan hao tăm ăp ntil tơm n’hanh chiă rong ndrôk rpu, pêp iăr.
<< <  3  4  5  6  7  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.