Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Bu nuyh Thái Bình gơih pah kan, rom gop tâm kơl bư hao nau rêh
 • 22/08/2019 09:42
 • Năm 1994, gĕh 4 r’năk bu nuyh bon lan tă bơh Thái Bình tât ta xă Trường Xuân, n’qual Dak N’Soong (Dak Nong) gơi ndâk njêng nau rêh. Tât abaơ, xă Trường Xuân lĕ gĕh tâm 100 r’năk lah bu nuyh tă bơh Thái Bình. Khăn păng rêh dơh dăch, tâm rom gop đah ăp oh nô bu nong ba bă tâm xă, tâm kơl bư hao nau wăng sa, ndâk njêng ntŏk rêh mhe ân uĕh.
 • Nsrôih kơl nau jêr yor mih dak lip
 • 15/08/2019 15:08
 • Tĕng N’gâng kan Ntĭm gai Njrăng n’gang phŭt sial dak bŭk n’hanh Joi kơl bu nuyh bon lan n’gor Dak Nong, kơp tât lơ 11/8/2019, mih dak lip lĕ bư roh bu nuyh, drăp ndơ, ngih wâl wăng sa tâm lam n’gor.
 • Dak Bŭk So trĕng kơl bư ngih wâl gung trong tâm bri bon
 • 25/07/2019 14:57
 • Tâm ăp năm lĕ lăn, xă Dak Bŭk So (Tuy Ðức) lĕ jă đă Bu nuyh bon lan kơl n’âp neh n’hanh nsrôih joi dŏng prăk rêl ndâk njêng bri bon mhe gơi ndâk bư ăp ntil ngih wâl gung trong gĕh bư trong rdeh tâm bri bon, ndâk bư gâng ŭnh điện, wâl sam bŭt, trạm y tế, koai nglau dak… gơi ân bon lan dŏng bư hao nau wăng sa – nau rêh tâm bri bon ta xă.
 • Xă Long Sơn n’hao uĕh nau pah kan bư mir jăn ba
 • 18/07/2019 15:02
 • Xă Long Sơn (Dak Mil) abaơ gĕh 395 r’năk đah tâm 1.800 bu nuyh; bu nong iê bu nuyh rêh gĕh 96%. Abaơ, lam xă gĕh lơ 2.000 ha ta neh bư mir jăn ba, tâm nĕ neh srih tăm tuh vanh lơ 1.200 hec ta, ba bă nĕ lah neh tăm tơm jŏ năm; lĕ r’ngôch r’noh ndrôk rpu, pêp djăr gĕh tâm 26.500 mlâm.
<< <  3  4  5  6  7  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.