Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
  • Tăm ân gĕh âk tơm si ta Trường Sa
  • 14/11/2019 10:25
  • Ta ăp kô lao, ăp ntŏk kô lao bơh ăp kô lao Trường Sa (Khánh Hòa), ăp kan bộ, ka han ndăn mông mô ru gơi tăm, mât mray ăp ntil tơm si gơi ndâk njêng ntŏk kan n’hanh ntŏk gŭ rêh ta kô lao ndrêh – kloh – uĕh.
  • R’gâl mhe nau rêh tâm bon lan
  • 07/11/2019 14:41
  • Tât abaơ, Nau kan ndâk njêng bon lan mhe tâm lam n’gor lĕ dơi gĕh âk nau pah kan uĕh; nau rêh bon lan lơ nar lơ plăch r’gâm mhe, ngih wâl gung trong hăn tâm bon lan dơi bư uĕh tay; nô nau ntĭm nti sam bŭt, y tế n’hanh hao nau way lơ nar lơ hao…
  • Bu nuyh Thái Bình gơih pah kan, rom gop tâm kơl bư hao nau rêh
  • 22/08/2019 09:42
  • Năm 1994, gĕh 4 r’năk bu nuyh bon lan tă bơh Thái Bình tât ta xă Trường Xuân, n’qual Dak N’Soong (Dak Nong) gơi ndâk njêng nau rêh. Tât abaơ, xă Trường Xuân lĕ gĕh tâm 100 r’năk lah bu nuyh tă bơh Thái Bình. Khăn păng rêh dơh dăch, tâm rom gop đah ăp oh nô bu nong ba bă tâm xă, tâm kơl bư hao nau wăng sa, ndâk njêng ntŏk rêh mhe ân uĕh.
<< <  2  3  4  5  6  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.