Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Dak R’moan mât rjăp nau kơp bon gĕh nau rêh uĕh
 • 23/11/2017 09:07
 • Năm 2016, bon Dak R’moan, xă Dak R’moan (Gia Nghĩa) dơi kơp nau kan lah bon gĕh nau rêh uĕh n’hanh jêng du bon tơm leo ăp ntil nau pah kan lor tâm bon têh n’hanh n’gor tâm nau kan ndâk nkra bon lan mhe.
 • Bon lan Mạ bon Sê Rê Ú tâm r'nglăp ndâk njêng nau rêh mhe
 • 21/09/2017 15:16
 • Bon Sê Rê Ú, xă Dak Nia (Gia Nghĩa) abaơ gĕh 232 r’năk, 938 bu nuyh; tâm nĕ bu nuyh Mạ gĕh tât 50%. Bơh đah nau kơl ăp ntŭk kan, bon lan tâm bon mô rlu nsrôih pah kan, uănh kh’lay nau bu ntĭm khoa học kĩ thuật, nsu bư mir jan ba, n’hao ân âk tơm tăm.
 • Nchŭn nhâm n’hao nau kan wăng sa bư mir jan ba ta xă Dak Ru
 • 07/09/2017 09:55
 • Xă Dak Ru (Dak R’lâp) gĕh 2.953 r’năk, rlau 10.100 bu nuyh, tâm nĕ bon lan kon bu nong iê bu nuyh gĕh 442 r’năk. Gơi kơl bu nuyh bon lan hao nau wăng sa, ăp ntŭk kan n’hanh m’bŭch kan lĕ ndâk âk nau kan gơi kơl ân manh prăk, ntĭm kĩ thuật, ndâk njêng âk nau wăng sa tăm tay tơm ca phê, tăm tơm play kroch rse, tiêu…
 • Plăch rgâl mhe nau pah kan bư mir jan ba ta xă Čư K’nia
 • 24/08/2017 11:02
 • Xă Čư K’nia (Čư Jút) abaơ gĕh rlau 1.700 r’năk, 8.000 bu nuyh; gĕh âk bu nuyh Tày, Nùng, Thái, Mông. Bơh đah nau nsrôih pah kan bư mir jan ba, âk r’năk bon lan lĕ gĭt tĕng kơt khoa học kĩ thuật, ndâk njêng nau kan tăm, chiă rong ân di, gĕh n’sĭt uĕh tâm nau kan.
<< <  2  3  4  5  6  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.