Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Nau rêh mhe tâm bon têh Gia Nghĩa
 • 31/12/2020 10:38
 • Bon têh Gia Nghĩa dơi ndâk njêng lơ 1/1/2020, tât abaơ, ngih wâl gung trong, tâm bon têh dôl dơi ndâk nkra têh, kloh uĕh; âk trong hăn rlau nar rlau dơi pơk huy; nau wăng sa hao, nau tăch – r’văt drăp ndơ rlau nar rlau tâm di ma nau rêh joi dŏng bơh bu nuyh bon lan; nau ntĭm sơm, y tế, nau đăp mpăn tâm bon lan – nau mât chiă bri dak mât mray uĕh…
 • Mât mray “ntŭk” nau way ơm Bu Nong
 • 17/12/2020 10:02
 • Bon Pi Nao, xă Nhân Ðạo (Dak R’lâp) jêng ntŭk rêh ntơm kăl e bơh bu nuyh Bu Nong n’hanh jêng ntŭk gĕh âk nau way ơm dŭt ma uĕh.
 • Dŭt kah trau sa Bu Nong
 • 10/12/2020 10:16
 • Rêh dơh dăch đah bri dak, ntơm kăl e bu nuyh Bu Nong tâm lam n’gor lĕ gĕh âk nau bên tâm nau joi ăp ntil play tâm bri gơi dŏng bư trau sa.
 • Nau kan ndâk njêng bon lan mhe gĕh âk ntil nau dơi pah kan lôch uĕh
 • 08/10/2020 14:00
 • Jêh rlau 10 năm bư tĕng Nau kan ndâk njêng bon lan mhe, n’gor Dak Nong lĕ gĕh 22 xă kơp di bon lan mhe; ngih wâl gung trong rlau nar rlau hao; nau kan y tế - ntĭm sơm rlau nar rlau plăch r’gâl tâm nau kan, bri dak dơi mât mray đăp mpăn, nau rêh Bu nuyh bon lan hao tay, tâm nĕ gĕh âk mpeh bon lan bu nong iê bu nuyh, mpeh ngai, mpeh vêch; abaơ mô hôm gĕh xă e hŏ gĕh 5 ntil nau kan…
<< <  2  3  4  5  6  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.