Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Xă Čů K’nia kơp di bon lan mhe
 • 13/05/2021 10:37
 • Xă Čů K’nia (Čů Jŭt) gĕh neh ntu huy dach tât 3.000 hec ta n’hanh rlau 9.000 r’băn bu nuyh (r’noh bon lan bu nong iê bu nuyh gĕh tâm 80%).
 • Gĕh nau pah kan uĕh ma bri dak - gĕh nau tâm rŏng ma băl tâm lơh ndrel
 • 29/04/2021 09:50
 • Lĕ trực tiếp hăn tâm lơh ta ăp ntŭk tâm lơh têh, găn ăp ntil nô nau “hăn hôm e rêh sĭt saơ nau khĭt”, suy kơl n’hâm suan dơi lơh ân bu gĭt ta nau tâm lơh tâm su đah My, âk ka han rmanh hôm e rêh tâm lam n’gor ndjôt nao nao nau hmô n’hanh kah gĭt nao nao nau tâm lơh tâm su ŭnh sa.
 • Čů Jŭt nsrôih pah kan gơi jêng n’qual bon lan mhe
 • 15/04/2021 10:06
 • Jêh rlau 10 năm pah kan, nau kan ndâk njêng bon lan mhe, n’qual Čů Jŭt lĕ gĕh âk nau lam, huy tâm ăp ntŭk, nau rêh tâm bon lan p’lăch r’gâl ngăch, ngih wâl gung trong rlau nar rlau dơi nkra têh uĕh; nau rêh Bu nuyh bon lan hao.
 • Druh ndăm Dak Nong lĕ n’hâm suan kơl pah kan tâm bon lan
 • 25/03/2021 10:01
 • N’gor he gĕh 175.774 bu nuyh dôl tâm năm druh ndăm (gĕh rlau 28,26% r’noh bu nuyh rêh tâm lam n’gor); tâm nĕ, druh ndăm bu nong iê bu nuyh gĕh 59.235 bu nuyh (gĕh rlau 33,7%). Lĕ r’ngôch hội viên Hội Liên hiệp Druh ndăm Việt Nam lah 93.245 bu nuyh dôl rbŭn ta 1.851 chi hội, câu lạc bộ, tổ, đội, phung kan tâm lam n’gor.
 • Dak R’lâp sŏk dŏng di neh ntu bri dak gơi hao nau wăng sa
 • 18/03/2021 08:59
 • Nau n’hêl 32/2016/NQ-HÐBL bơh Hội đồng Bu nuyh bon lan n’qual Dak R’lâp tĕng Nau kan jă dăn ăp ntil nau kơl gơi gĕh neh kloh, sŏk dŏng neh ntu gơi njêng gĕh prăk rêl nsu hao na wăng sa n’hanh nau rêh, mât uănh đăp mpăn nau rêh – mât uănh đăp mpăn neh ntu bri dak n’qual Dak R’lâp tâm năm 2017 – 2020.
 • Bu ur bu nong iê bu nuyh tâm rlong ndâk hao ntŭk njêng deh
 • 04/03/2021 10:22
 • Ndrel ma nau hao tâm nau rêh, bu ur bu nong iê bu nuyh tâm lam n’gor rlau nar rlau gĭt nô nau tâm ban nau rêh bu ur n’hanh bu ka lô, hao nau kan uĕh tâm ăp ntil nau pah kan, n’hao nau rêh tâm r’năk sa n’hanh tâm bon lan.
 • Play kah ta ntŭk neh ntu mô saơ uĕh
 • 25/02/2021 10:18
 • Xă Dak R’măng (Dak Glong) gĕh neh ntu âk yôk prêh, nsop n’hanh mô saơ uĕh đah ma ăp ntŭk bă bă. Khă nĕ, đah nuih n’hâm janh ôp nti, nsu, âk r’năk bu nuyh on lan lĕ tăm tơm sa play ta ntŭk neh mô uĕh aơ, n’sĭt âk prăk rêl tâm nau wăng sa.
 • Ăp r’năk răp jăp tăm ăp ntil tơm jiăm bây rơm tăch ta mông têt
 • 14/01/2021 09:55
 • Yăn đông xuân 2020 – 2021, bu nuyh bư mir tâm lam n’gor tăm gĕh rlau 3.500 hec ta ăp ntil jiăm bây gơi rơm tăch lor mông têt, ta mông têt n’hanh bơh kơi Têt Tân Sửu 2021; tâm nĕ, dơi bu tăm âk ta ăp n’qual Tuy Ðức, Dak Glong, Dak N’Soong, Ců Jút…
<< <  1  2  3  4  5  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.