Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Druh ndăm tăm tơm si tĕng nau Wa ntĭm
 • 21/05/2020 14:46
 • Hôm e rêh kăl e, Wa Hồ way jă đă n’hanh n’hưch nui n’hâm Bu nuyh bon lan nsrôih tăm tơm si, gơi uĕh n’hâm bri dak, mât mray kloh uĕh ntŭk gŭ.
 • Ka han rmanh dơh dăch ma ntŭk rêh tâl bar
 • 29/04/2020 15:25
 • Lah ăp bu nuyh bư ka han tă tâm lơh đah phung My, tâm lơh bơh pĭt n’har bri…, jêh thơ luh bư ka han, âk ka han rmanh tă bơh mpeh Bắc lĕ ruah n’gor Dak Nong gơi gŭ rêh, ndâk njêng nau pah kan n’hanh jêng ntŭk rêh tâl bar.
 • Dak Nong tât yăn pĕ play bơ mô lăng m’ak nuih n'hâm
 • 23/04/2020 14:39
 • Dak Nong abaơ gĕh rlau 2.800 hec ta bơ, neh tăm êng tơm bơ gĕh dăch tât 800 hec ta, tăm n’hanh ma ăp tơm bă bă tâm 2.000 hec ta. Tơm bơ gĕh dăch tât 25% r’noh neh tăm ăp ntil tơm tâm lam n’gor. Play bơ jêh pĕ gĕh ntơm 10 – 15 tân du hec ta.
 • Tâm tom rdeh-Nau r’ngot bu nuyh hôm e rêh
 • 27/02/2020 15:28
 • Tĕng ksiêm kơp bơh N’gâng kan Ðăp mpăn nô nau bĭt rdeh hăn rŏ trong n’gor, tâm năm 2019, lam n’gor gĕh 84 tâ tâm tom rdeh, bư khĭt 51 nuyh, 73 bu nuyh sôt săk jăn, roh lĕ r’ngôch kơp tât 1,037 r’me prăk.
<< <  1  2  3  4  5  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.