Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Báo chí dơh dăch ndrel ma bon lan ăp bu nong iê bu nuyh
 • 20/06/2019 14:26
 • Tâm ăp năm lĕ lăn, nau kan pă sam bŭt báo, tạp chí ân ma mpeh bu nong iê bu nuyh n’hanh mpeh yôk, mpeh gĕh nau rêh jêr jŏk lĕ kơl mbơh ntĭm ngăch, uĕh ăp ntil trong leo kan, nau pah kan bơh Ðảng, nau kơl, phap luật Bri dak, bu nuyh gĕh nuih n’hâm uĕh pah kan uĕh, ntil nau bư mir jan ba, tăch r’văt uĕh tât ma bon lan tâm mpeh ngai, mpeh gĕh nau rêh jêr jŏk.
 • Xă Dak Som nchŭn n’hâm suăl pah kan răk mray ăp ntil tơm tăm
 • 13/06/2019 15:54
 • Xă Dak Som (Dak Glong) gĕh tâm 2.450 r’năk, đah lơ 11.700 bu nuyh, 18 bu nong oh nô rêh ndrel, Xă abaơ gĕh lĕ r’ngôch neh dŏng bư mir jan ba tâm 3.700 hec ta, tâm nĕ, neh tăm tuh vanh gĕh dăch tât 800 hec ta, tơm jŏ năm dăch tât 2.900 hec ta.
 • Bon Bu Jrăh lơ nar lơ hao
 • 09/05/2019 14:26
 • Bon Bu Jrăh, xă Nghĩa Thắng (Dak R’lâp) abaơ gĕh 130 r’năk đah 648 bu nuyh, Bu Nong rêh gĕh lơ 10% r’noh bu nuyh bon lan.
 • Ăp gru gĕh âk nau blau năm 2019
 • 18/04/2019 09:38
 • Gơi kah gĭt ăp ntil nau pah kan kơl n’hâm soan bơh ăp gru lam bri dak, Kô ruanh bri dak lĕ kơp nau r’nê moh “Gru gĕh âk nau blau” ta nau kan nau têl kơt kal e.
 • Quảng Sơn hao nau pah kan tăm tơm sa play
 • 11/04/2019 10:03
 • Xă Quảng Sơn (Dak Glong) abaơ gĕh lơ 522 hec ta tơm tăm sa play. Âk neh tăm tơm ca phê lĕ jŏ, play mô hôm âk gơi tăm bum blang dơi ăp r’năk bu nuyh bon lan tâm xă r’gâl gơi tăm tay tơm bơ, cam, quýt, tơm play krŏch ntô đung, tơm play khuăr, play gŭng ga….
<< <  1  2  3  4  5  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.