Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Krông Nô uănh kh'lay nau pah kan ndâk njêng drăp ndơ gĕh bư mir jan ba
 • 23/09/2021 11:06
 • Bư tĕng Nau n'hêl Rbŭn têh Ðảng bộ n'gor Dak Nong tâ XII, năm pah kan 2020 -2025 n'hanh Nau pah kan mrô 21 bơh N'gor ủy ta nau pah kan bư tĕng Nau n'hêl Rbŭn têh lam bri dak tâ XIII bơh Ðảng, n'qual Krông Nô lĕ n'chŭn n'hâm suan pah kan dŏng ndơ gĕh, nau uĕh n'hanh bri dak, nau uĕh mih nar, neh ntu. N'qual lĕ n'hâm suan bư tĕng nau kan ndâk njêng drăp ndơ gĕh bư mir jan ba gơi hao nau wăng sa bư mir jan ba. N'qual kơp uănh aơ jêng du ntil nau kan mhe gơi bu nuyh bon lan trŭnh nau o-ach nâp phêt.
 • Dak Nong gĕh 41 drăp OCOP
 • 19/08/2021 11:13
 • Nau kan "Du xă du ntil drăp" (OCOP) dơi ndâk tĕng nau pah kan lĕ jêng nau hao dŏng ndơ dơi gĕh, nau dăng bơh ăp n'qual gĕh tơm tăm, nau pah kan tâm bon lan tâm r'nglăp đah nau bư mir, mpeh tăm ăp ntil tơm.
 • Bon jê Ea T'ling rlau nar rlau hao
 • 04/08/2021 11:03
 • Bon jê Ea T'ling (Čư Jŭt) gĕh neh ntu huy rlau 2.200 hec ta, tâm 17.000 bu nuyh đah ma 14 oh nô bu nong rêh ndrel ta 3 bon, 10 tổ dân phố.
 • Plăch r'gâl xă bon lan mhe Ea Pô
 • 14/07/2021 15:10
 • Xă Ea Pô (Čů Jŭt) gĕh âk bon lan bu nong iê bu nuyh bơh mpeh Bắc tât rêh, ndâk njêng nau pah kan tâm nĕ gĕh bu nuyh Thái, Tày, Nùng, Dao,... Ndâk nau kan ndâk njêng bon lan mhe, ntơm bơh Ðảng bộ, n'gâng kan bri dak, ăp ntŭk kan n'hanh bu nuyh bon lan tâm xă tâm rom gop, tâm kơl n'hâm suan tĕng pah kan.
 • Tâm kơl n’hâm suan mât nau rêh Bon lan bu nong iê bu nuyh
 • 10/06/2021 14:24
 • Bơh đah nau nsrôih pah kan ân uĕh ăp ntil nau kan, ndơ kan, nau kơl bu nong bơh ăp n’gâng kan Bri dak, ăp phung kan, ntŭk kan, câu lạc bộ, bu nuyh kơl… lĕ nrsôih tâm kơl n’hâm suan mât chăm nau rêh đăp mpăn ta mpeh Bon lan bu nong iê bu nuyh.
 • Nâm Nung nsôih trŭnh nau o-ach nâp phêt
 • 03/06/2021 11:10
 • Xă Nâm Nung (Krông Nô) gĕh 1.945 r’năk đah ma 8.428 bu nuyh, r’noh bon lan bu nong iê bu nuyh rlau 60%. Tâm ăp năm lĕ lăn, xă uănh kh’lay nau pah kan lâm nau ji ngot, trŭnh nau rêh o-ach, n’hao nau rêh gĕh drăp ndơ n’hanh nau rêh tâm nuih n’hâm ân ma Bu nuyh bon lan.
<< <  1  2  3  4  5  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.