Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Bon K62 lơ nar lơ rgâl mhe
 • 03/11/2016 16:51
 • Bon n’tŭk gŭ krap tâm lơh kăch mạng K62, xă Dak D’rô (Krông Nô) abaơ gĕh 345 rnăk đah lơ 1.300 bu nuyh, bon lan ăp mpôl rnoi iê bu nuyh Bu Nong, R’đe, Tày, Thái, Nùng gĕh lơ 35%.
 • Xă Tâm Thắng n'srôih kan gơi trŭnh o-ach
 • 27/10/2016 11:23
 • Xă Tâm Thắng (Čư Jút) gĕh 2.923 rnăk đah lơ 13.825 bu nuyh, bon lan mpôl rnoi iê bu nuyh lơ 30%. Tâm ăp năm lĕ lăn, xă uănh kh’lay ngăn nau kan gơi lâm ji ngot, trŭnh o-ach, n’hao uĕh nau rêh nuih nhâm n’hanh ndu ndơ ma bon lan.
 • Gĕh uĕh nau kan tă bơh Ndơ kan 3 EM ta xă Dak Wer
 • 29/09/2016 14:44
 • Tâm năm 2015 – 2016, Ndơ kan N’hao nau dăng wăng sa nâp knơm ân bon lan mpôl rnoi iê bu nuyh ta n’gor Dak Nong (Ndơ kan 3EM) ta xă Dak Wer (Dak R’lâp) lĕ ndâk âk ntil nau kan hao wăng sa ân ăp rnăk o-ach, bon lan mpôl rnoi iê bu nuyh đah ăp ntil nau kan tâm ban: chiă rong ndrôk tưp ân deh kon, tăm tơm prit Nam Mỹ, tơm đôr mĭt, rong iăr, tiêu, ca phê…
 • Xă Dak Sôr hao nau kan chiă rong
 • 23/09/2016 10:06
 • Xă Dak Sôr (Krông Nô) gĕh 1.248 rnăk, 5.210 bu nuyh, tâm nĕ bon lan mpôl rnoi iê bu nuyh Tày, Nùng, Thái… rêh âk lơ 35%.
 • Quảng Khê gĕh ăp ntil tơm dơi bu nuyh bư mir tăm
 • 08/09/2016 10:41
 • Tâm lam xă Quảng Khê (Dak Glong) abaơ gĕh 3.900 hec ta neh tăm tơm ca phê, tiêu, chè, điều, kà ri, kao su, tăm tơm dŏng n’ha ân ndrŭng sa bư rse brai... n’hanh ăp ntil tơm tăm sa play.
 • Plăch rgâl ta Bu Boong
 • 23/08/2016 14:08
 • Bon Bu Boong, xă Dak Bŭk So (Tuy Ðức) lah ntŭk kăl e phung Prăng ndâk n'jêng nhŭp krŭng ăp bu nuyh tâm lơh bơh bon lan mpôl rnoi Bu Nong (yor nô adăch N’Trang Lơng ndjôt bôk leo tâm lơh năm 1911-1935).
<< <  13  14  15  16  17  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.