Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Bu nuyh kan mir xă Dak N’Drung nsrôih tâm nau pah kan wăng sa
 • 13/04/2017 14:15
 • Xă Dak N’Drung (Dak N’Soong) gĕh 2.832 rnăk đah rlau 12.172 bu nuyh, bon lan mpôl rnoi iê bu nuyh gĕh 70%. Tâm ăp năm lĕ lăn, bơh đah nau kơl ăp m’bŭch, ăp ntŭk kan, bu nuyh bon lan tâm lam xă nsrôih ngăn tâm nau pah kan bư mir jan ba, hao nau wăng sa, n’hao uĕh nau rêh gĕh ndu ndơ n’hanh nuih nhâm.
 • Kah gĭt nar Khĭt Jrŏng rnoi Hùng Vương năm 2017: Ăp ndơ têl kăl e Ðền Hùng
 • 07/04/2017 14:56
 • Ăp ndơ têl kăl e Ðền Hùng gĕh: Mpeh ntŭk Yôk Hùng (Yôk Tơm) lah ntŭk way bư brah kah gĭt brah Yôk, bư brah kah gĭt ăp Adăch Hùng n’hanh ur kon, ndrel ma ăp phung kô ranh leo tâm lơh gĕh: Ðền Hạ, Ðền Trung, Ðền Thượng (chuông yôk), môch Hùng Vương, Gâng lŭ nchih nau buăn, đền Giếng, wâl brah kon yhơng Thiên Quang.
 • Nau kh’lay rbŭn n’hao siăm kơ, n’trŭnh siăm kơ Nglan Ba Ðình
 • 31/03/2017 11:05
 • Lah mô rlu nar duh nar n’hanh nar mih n’hach, yan kal way n’hanh yan sêt puh, ăp nar 6 mông ôi (yan kal wai), 6 mông 30 mnĭt (yan sêt puh) 21 mông măng dơi bu ndâk tâ Rbŭn n’hao siăm kơ jêng nau kh’lay ta Nglan Ba Ðình, bơh năp Wâl môch Kô ranh Hồ Chí Minh.
 • Xă Tâm Thắng lĕ jêh kan 19/19 ntil nau kan ndâk njêng bon lan mhe
 • 16/02/2017 13:57
 • Xă Tâm Thắng (Čư Jŭt) gĕh 2.930 rnăk đah lơ 13.825 bu nuyh, bon lan kon bu nong iê bu nuyh gĕh lơ 30%. Jêh 5 năm pơk nau kan ndâk njêng bon lan mhe, tât abaơ xă lĕ jêh kan tâm 19/19 nau kan. Tâm nĕ gĕh âk nau kan jêr lĕ dơi bu pah kan jêh tâm ban bư ân kloh uĕh ntŭk gŭ, nkra trong hăn, trŭnh rnăk o-ach, ntĭm nti sam bŭt, săm nau ji săk jăn…
<< <  9  10  11  12  13  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.