Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Plăch rgâl mhe nau pah kan bư mir jan ba ta xă Čư K’nia
 • 24/08/2017 11:02
 • Xă Čư K’nia (Čư Jút) abaơ gĕh rlau 1.700 r’năk, 8.000 bu nuyh; gĕh âk bu nuyh Tày, Nùng, Thái, Mông. Bơh đah nau nsrôih pah kan bư mir jan ba, âk r’năk bon lan lĕ gĭt tĕng kơt khoa học kĩ thuật, ndâk njêng nau kan tăm, chiă rong ân di, gĕh n’sĭt uĕh tâm nau kan.
 • Ang na nao nau uĕh ka han rmanh “lĕ ranh khă nĕ mô gĕh rvĕn”
 • 28/07/2017 09:46
 • Jêh sĭt hăn tâm lơh tâm su, ăp ka han tâm lam n’gor n’hao ntôh na nao nau uĕh Ka han Wa Hồ tâm nau rêh ôi mhau n’hanh pah kan tĕng nau ntĭm Wa Hồ: “Ka han rmanh lĕ ranh khă nĕ lah mô gĕh rvĕn”. Mô nsĭng, kâp Bri dak kơl, ăp ka han rmanh, ka han gĕh nau ji tâm săk jăn, bu nuyh gĕh nhâm soan ma bri dak gơih ngăn pah kan bư mir jan ba; rêh m’ak, rêh uĕh đah oh mon kon sau n’hanh gĕh âk nhâm kơl tâm bon lan. Khăn păng jêng bu nuyh gĕh nau pah kan uĕh gơih mpôl druh ndăm bơh kơi kơt kan.
 • Plăch rgâl mhe ta bon Bu N’jang
 • 13/07/2017 10:31
 • Bon Bu N’Jang, xă Trường Xuân (Dak N’Soong) abaơ gĕh 220 r’năk, 970 bu nuyh, gĕh âk bon lan Bu Nong, Dao, Cao Lan, R’đê… rêh pah kan.
 • Dak N’drŭng ndrôih ndâk njêng bon lan mhe
 • 06/07/2017 14:37
 • Xă Dak N’Drŭng (Čư Jŭt) gĕh 3.300 r’năk đah rlau 15.093 bu nuyh, bon lan kon bu nong iê bu nuyh gĕh 85%. Jêh rlau 5 năm pơk Nau kan ndâk njêng bon lan mhe, tât abaơ, xă lĕ gĕh kan 11/19 ntil nau kan. Tam nĕ, ăp ntil nau kan jêr lĕ dơi pah kan jêh tâm ban y tế, nkra nglau n’gân dak, mât mray uĕh nau đăp mpăn tâm bon lan, nau way, ŭnh mpanh, rnoh r’năk rklaih nau rêh o-ach…
 • Tâm mâp Nar Báo chí kăch mạng Việt Nam 21/6: Báo chí ndrel ma bon lan bu nong iê bu nuyh
 • 22/06/2017 10:09
 • Tâm ăp năm lĕ lăn, âk ntil sam bŭt báo chí dơi pă ân nđâp ma ăp ntŭk mpeh bri yôk, ntŭk gĕh nau rêh o-ach, bon lan bu nong iê bu nuyh tâm ban: Báo Bu Nong n’hanh Nau hao, Nau n’kôch Bu Nong (Ủy ban Bu nong); Nau n’kôch tâm nau kan “Bu nong iê bu nuyh n’hanh mpeh bri yôk prêh'' Báo Tin tức (Thông tấn xã Việt Nam); Nau n’kôch tâm nau kan “Bu nong iê bu nuyh n’hanh mpeh bri yôk prêh bơh Báo Tài nguyên n’hanh Môi trường (Bộ Tài nguyên n’hanh Môi trường); Báo ân bon lan bu nong iê bu nuyh (Báo Dak Nong)…
 • Yan rlu nti bơh kon se jê kon bu nong iê bu nuyh
 • 01/06/2017 10:20
 • Yan rlu nti jêng tâ gơi kon se nti gĕh ntŭk pâl dah ŭch jêh du năm nsrôih nti sam bŭt, Khă nĕ, ta ăp n’qual, xă ntŭk ngai, ntŭk vêch, kon se jê kon bu nong jê bu nuyh, aơ jêng tâ khăn păng tĕng mê mbâ hăn luh tâm mir, ndăn mông kan kơl ma r’năk…
<< <  8  9  10  11  12  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.