Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
  • Xă Tâm Thắng lĕ jêh kan 19/19 ntil nau kan ndâk njêng bon lan mhe
  • 16/02/2017 13:57
  • Xă Tâm Thắng (Čư Jŭt) gĕh 2.930 rnăk đah lơ 13.825 bu nuyh, bon lan kon bu nong iê bu nuyh gĕh lơ 30%. Jêh 5 năm pơk nau kan ndâk njêng bon lan mhe, tât abaơ xă lĕ jêh kan tâm 19/19 nau kan. Tâm nĕ gĕh âk nau kan jêr lĕ dơi bu pah kan jêh tâm ban bư ân kloh uĕh ntŭk gŭ, nkra trong hăn, trŭnh rnăk o-ach, ntĭm nti sam bŭt, săm nau ji săk jăn…
  • Bon D’Ru nar aơ
  • 15/12/2016 11:26
  • Bon D’Ru, bon jê Dak Mam (Krông Nô) gĕh 195 rnăk, dăch tât 900 bu nuyh, tâm nĕ, gĕh âk bon lan phung Bu Nong rêh.
  • Bu nuyh Bu Nong xă Quảng Tín prăp mray nau uĕh ơm mpôl yôk
  • 01/12/2016 09:58
  • Xă Quảng Tín (Dak R’lâp) gĕh 1.963 bu nuyh Bu Nong, rlau 17,28% bu nuyh, gŭ rêh âk ta 4 bon: Ol Bu Tung, Bu Dăch, Dak K’lêng n’hanh Bu Bir. Bơh đah nau kan uănh kh’lay nau ndâk njêng nau rêh ân đăp mpăn, lơ nar lơ hao, bu nuyh Bu Nong tâm xă hôm gĕh nau mĭn prăp mray nau way uĕh ơm mpôl yôk.
<< <  1  2  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số trường đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn toàn tỉnh. Trong đó, bậc mầm non có 18 trường, bậc tiểu học có 44 trường, bậc THCS có 28 trường và bậc THPT có 9 trường đạt chuẩn.

* Lah rnoh wâl sam bŭt kơp di uĕh tâm bri dak tâm lam n’gor. Tâm nĕ, wâl sam bŭt ân kon se jê nti gĕh 18 wâl, wâl sam bŭt nti gưl I gĕh 44 wâl, gưl II gĕh28 wâl sam bŭt n’hanh wâl sam bŭt gưl III gĕh 9 wâl sam bŭt.

* Zos chor tsêr ntơưr lo huv têz qơưs sâuv thangx tsangv xênhr. Hur ntơư, cxênhx mâmx non muôx 18 tsêr, cxênhx I muôx 44 tsêr, cxênhx II muôx 28 tsêr haz cxênhx III muôx 9 tsêr lo huv.