Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Ang na nao nau uĕh ka han rmanh “lĕ ranh khă nĕ mô gĕh rvĕn”
 • 28/07/2017 09:46
 • Jêh sĭt hăn tâm lơh tâm su, ăp ka han tâm lam n’gor n’hao ntôh na nao nau uĕh Ka han Wa Hồ tâm nau rêh ôi mhau n’hanh pah kan tĕng nau ntĭm Wa Hồ: “Ka han rmanh lĕ ranh khă nĕ lah mô gĕh rvĕn”. Mô nsĭng, kâp Bri dak kơl, ăp ka han rmanh, ka han gĕh nau ji tâm săk jăn, bu nuyh gĕh nhâm soan ma bri dak gơih ngăn pah kan bư mir jan ba; rêh m’ak, rêh uĕh đah oh mon kon sau n’hanh gĕh âk nhâm kơl tâm bon lan. Khăn păng jêng bu nuyh gĕh nau pah kan uĕh gơih mpôl druh ndăm bơh kơi kơt kan.
 • Plăch rgâl mhe ta bon Bu N’jang
 • 13/07/2017 10:31
 • Bon Bu N’Jang, xă Trường Xuân (Dak N’Soong) abaơ gĕh 220 r’năk, 970 bu nuyh, gĕh âk bon lan Bu Nong, Dao, Cao Lan, R’đê… rêh pah kan.
 • Dak N’drŭng ndrôih ndâk njêng bon lan mhe
 • 06/07/2017 14:37
 • Xă Dak N’Drŭng (Čư Jŭt) gĕh 3.300 r’năk đah rlau 15.093 bu nuyh, bon lan kon bu nong iê bu nuyh gĕh 85%. Jêh rlau 5 năm pơk Nau kan ndâk njêng bon lan mhe, tât abaơ, xă lĕ gĕh kan 11/19 ntil nau kan. Tam nĕ, ăp ntil nau kan jêr lĕ dơi pah kan jêh tâm ban y tế, nkra nglau n’gân dak, mât mray uĕh nau đăp mpăn tâm bon lan, nau way, ŭnh mpanh, rnoh r’năk rklaih nau rêh o-ach…
 • Tâm mâp Nar Báo chí kăch mạng Việt Nam 21/6: Báo chí ndrel ma bon lan bu nong iê bu nuyh
 • 22/06/2017 10:09
 • Tâm ăp năm lĕ lăn, âk ntil sam bŭt báo chí dơi pă ân nđâp ma ăp ntŭk mpeh bri yôk, ntŭk gĕh nau rêh o-ach, bon lan bu nong iê bu nuyh tâm ban: Báo Bu Nong n’hanh Nau hao, Nau n’kôch Bu Nong (Ủy ban Bu nong); Nau n’kôch tâm nau kan “Bu nong iê bu nuyh n’hanh mpeh bri yôk prêh'' Báo Tin tức (Thông tấn xã Việt Nam); Nau n’kôch tâm nau kan “Bu nong iê bu nuyh n’hanh mpeh bri yôk prêh bơh Báo Tài nguyên n’hanh Môi trường (Bộ Tài nguyên n’hanh Môi trường); Báo ân bon lan bu nong iê bu nuyh (Báo Dak Nong)…
 • Yan rlu nti bơh kon se jê kon bu nong iê bu nuyh
 • 01/06/2017 10:20
 • Yan rlu nti jêng tâ gơi kon se nti gĕh ntŭk pâl dah ŭch jêh du năm nsrôih nti sam bŭt, Khă nĕ, ta ăp n’qual, xă ntŭk ngai, ntŭk vêch, kon se jê kon bu nong jê bu nuyh, aơ jêng tâ khăn păng tĕng mê mbâ hăn luh tâm mir, ndăn mông kan kơl ma r’năk…
<< <  1  2  3  4  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số tổ tiết kiệm và vay vốn trên địa bàn toàn tỉnh tại Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh. Trong đó, có 98% tổ hoạt động tốt, khá, còn lại là trung bình, không có tổ hoạt động yếu kém.

* Lah rnoh gĕh krem prăk n’hanh dơi manh prăk tâm lam n’gor ta Ntŭk Wâl prăk Yơh ndi Bon lan n’gor. Tâm nĕ, gĕh 98% mpôl pah kan uĕh, măn dưn, hôm e nĕ lah trung bình, mô gĕh mpôl pah kan mô blau.

* Zos chor tuv xir por haz txaik pênhr sâuv thangx tsangv tangs nro xênhr ntươv Chi nhanhr Ngân hangx Chinhr sach Xar hôix xênhr. Hur ntơư, muôx 98% tuv hoatx đôngx jông, huv, yuôr chor zos trung binhx, tsi muôx tuv hoatx đôngx tsi jông.