Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Tâm mâp Nar Báo chí kăch mạng Việt Nam 21/6: Báo chí ndrel ma bon lan bu nong iê bu nuyh
 • 22/06/2017 10:09
 • Tâm ăp năm lĕ lăn, âk ntil sam bŭt báo chí dơi pă ân nđâp ma ăp ntŭk mpeh bri yôk, ntŭk gĕh nau rêh o-ach, bon lan bu nong iê bu nuyh tâm ban: Báo Bu Nong n’hanh Nau hao, Nau n’kôch Bu Nong (Ủy ban Bu nong); Nau n’kôch tâm nau kan “Bu nong iê bu nuyh n’hanh mpeh bri yôk prêh'' Báo Tin tức (Thông tấn xã Việt Nam); Nau n’kôch tâm nau kan “Bu nong iê bu nuyh n’hanh mpeh bri yôk prêh bơh Báo Tài nguyên n’hanh Môi trường (Bộ Tài nguyên n’hanh Môi trường); Báo ân bon lan bu nong iê bu nuyh (Báo Dak Nong)…
 • Yan rlu nti bơh kon se jê kon bu nong iê bu nuyh
 • 01/06/2017 10:20
 • Yan rlu nti jêng tâ gơi kon se nti gĕh ntŭk pâl dah ŭch jêh du năm nsrôih nti sam bŭt, Khă nĕ, ta ăp n’qual, xă ntŭk ngai, ntŭk vêch, kon se jê kon bu nong jê bu nuyh, aơ jêng tâ khăn păng tĕng mê mbâ hăn luh tâm mir, ndăn mông kan kơl ma r’năk…
 • Bu nuyh kan mir xă Dak N’Drung nsrôih tâm nau pah kan wăng sa
 • 13/04/2017 14:15
 • Xă Dak N’Drung (Dak N’Soong) gĕh 2.832 rnăk đah rlau 12.172 bu nuyh, bon lan mpôl rnoi iê bu nuyh gĕh 70%. Tâm ăp năm lĕ lăn, bơh đah nau kơl ăp m’bŭch, ăp ntŭk kan, bu nuyh bon lan tâm lam xă nsrôih ngăn tâm nau pah kan bư mir jan ba, hao nau wăng sa, n’hao uĕh nau rêh gĕh ndu ndơ n’hanh nuih nhâm.
 • Kah gĭt nar Khĭt Jrŏng rnoi Hùng Vương năm 2017: Ăp ndơ têl kăl e Ðền Hùng
 • 07/04/2017 14:56
 • Ăp ndơ têl kăl e Ðền Hùng gĕh: Mpeh ntŭk Yôk Hùng (Yôk Tơm) lah ntŭk way bư brah kah gĭt brah Yôk, bư brah kah gĭt ăp Adăch Hùng n’hanh ur kon, ndrel ma ăp phung kô ranh leo tâm lơh gĕh: Ðền Hạ, Ðền Trung, Ðền Thượng (chuông yôk), môch Hùng Vương, Gâng lŭ nchih nau buăn, đền Giếng, wâl brah kon yhơng Thiên Quang.
 • Nau kh’lay rbŭn n’hao siăm kơ, n’trŭnh siăm kơ Nglan Ba Ðình
 • 31/03/2017 11:05
 • Lah mô rlu nar duh nar n’hanh nar mih n’hach, yan kal way n’hanh yan sêt puh, ăp nar 6 mông ôi (yan kal wai), 6 mông 30 mnĭt (yan sêt puh) 21 mông măng dơi bu ndâk tâ Rbŭn n’hao siăm kơ jêng nau kh’lay ta Nglan Ba Ðình, bơh năp Wâl môch Kô ranh Hồ Chí Minh.
<< <  1  2  3  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số cầu dân sinh tại các khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh được Tổng cục đường bộ Việt Nam đầu tư kiên cố hóa, từ nay đến năm 2020.

* Lah rnoh ntung ân bu nuyh bon lan hăn tâm ntŭk vêch, ntŭk ngai, ntŭk gĕh nau rêh jêr zŏk tâm lam n’gor dơi Tổng cụ trong tâm dâng neh Việt Nam nkra tay ân uĕh, ntơm abaơ tât năm 2020.

* Zos chor qox ntơưv thangx tsangv nhoz tuz, nhoz đêz, thangx tsangv txov nhêv tiv zix saauv thangx tsangv xênhr lo Tôngv cux cêr angr Viêtx Nam đâux tư truôx khor, txix nuôr txus shông 2020.