Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
  • Quảng Khê đa dạng hóa cây trồng
  • 08/09/2016 10:41
  • Toàn xã Quảng Khê (Đắk Glong) hiện có trên 3.900 ha cây cà phê, hồ tiêu, chè, điều, cà ri, cao su, dâu nuôi tằm… và cây ăn trái các loại.
  • Đổi thay ở Bu Boong
  • 23/08/2016 14:08
  • Bon Bu Boong, xã Đắk Búk So (Tuy Đức) là nơi trước kia thực dân Pháp xây dựng đồn Bu Méra để làm trung tâm cai trị và đàn áp phong trào đấu tranh của đồng bào dân tộc M’nông (do anh hùng N’Trang Lơng lãnh đạo trong giai đoạn 1911 – 1935).
<< <  5  6  7  8  9  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.