Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
  • Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt nhiều thành tựu
  • 08/10/2020 14:00
  • Sau hơn 10 năm thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), tỉnh Đắk Nông đã có 22 xã đạt chuẩn NTM; cơ sở hạ tầng ngày càng phát triển; y tế - giáo dục ngày càng đổi mới cả về chất và lượng, quốc phòng an ninh được bảo đảm, đời sống của Nhân dân được nâng lên rõ rệt, nhất là vùng đồng bào DTTS, vùng sâu, xa; không còn xã nào đạt dưới 5 tiêu chí NTM.…
  • Sẵn sàng cho năm học mới
  • 03/09/2020 10:37
  • Kết thúc năm học 2019 – 2020, trên 94% trẻ em 5 tuổi hoàn thành chương trình mầm non có thể giao tiếp tốt. Trên 92,57% học sinh tiểu học được lên lớp.
<< <  1  2  3  4  5  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.