Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Cxiv tsang thêr tsâns cuôr phongx tangs pêx xinhv sâuv thangx tsangv Quangv Trưx

19/12/2019 10:34 G12T+7

Đônx Biên phongx Đăk Dang nhoz sâuv thangx tsangv xar Quangv Trưx (Tui Đưc), lo zos cangr, por vêv 12,5 km cêr đriv. Sâuv thangx tsangv đơn vis nhoz, muôx 10 jos đrul muôx li 3.000 tsêr, yangx 10.000 tus nênhs, tiv zix zos tsôngv box M’nông, Zir, Langl, Ê đê…

Chor shông đhâu, đơn vis tsinhr kra haz uô jông saz xangr ntơưv Đangv lus uô cê phuôv tsangr cinh têr-tsôngv langx cênhz cungv côr, cxiz chênhr cuôr phongx-an ninh, cxiv tsang thêr tsâns cuôr phongx tangs pêx xinhv sâuv thangx tsangv đriv Quangv Trưx ziv hnuz ziv muôx jul. Hur shông 2019, đônx tưz tsov cưv ntâu jas kruôz ntuôl, kruôz hu, uô jông canhv jac, phangx tangr nênhs fêv tsuô jê 4.000 lênhx pêx xinhv; pangz pêx xinhv uô hnox uô hâuk, cxuôv yeiz txu pluôs. Đơn vis tưz uô ntâu tsangz cxênhx pangz pêx xinhv phuôv tsangr cinh têr xưs li: “Đôngx hanhx cênhz Kuôs pux buôs đriv”; uô tsêr “Tsêr sur buôs đriv”…

Lưx lươngs Bôs đôis Biên phongx Đăk Dang tsinhr cênhz đrul jông tsuô Lưx lươngs por vêv Đriv Campuchia hur hâux lưv por vêv njix  chiav, cêr đriv

Đơn vis tsinhr tsov cưv kruôz ntuôl pêx xinhv uô jông canhv jac cxuô zangv nênhs fêv

Đơn vis khơưs hnux tsuô chor chuôz zis pluôs sâuv thangx tsangv xar Quangv Trưx

Pangz pêx xinhv thoz cưx đêx, pangz mangx uô hnox

Chi đoanx thanh niên Đônx Biên phongx Đăk Dang cênhz Đoanx thanh niên xar Quangv Trưx uô vêv xinhz cêr jêx jos

Chi đoanx Đônx Biên phongx Đăk Dang txar plâuz hâu khôngz tsuô chor cưr minhx cxưx nênhs tsơưs pluôs

A Trư

16,314
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.