Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Ndâk njêng nau n’jrăng mât chiă bri dak ma lĕ r’ngôch bu nuyh bon lan ta xă Quảng Trực

19/12/2019 10:34 G12T+7

Mpôih ka han Mât chiă n’har bri Dak Dang ta xă Quảng Trực (Tuy Ðức), dơi bri dak jao kan mât mray, chiă 12,5 km trong n’har bri. Ta neh ntu ndâk bư mpôih ka han, gĕh 10 bon đah 3.000 r’năk, lơ 10.000 bu nuyh, gĕh âk r’noh bu nuyh Bu Nong, Tày, Nùng, R’đe…

Tâm ăp năm lĕ lăn, mpôih ka kan lĕ iăt n’hanh bư tĕng  uĕh nau mĭn kan bơh Ðảng gơi tâm r’nglăp nau wăng sa – nau rêh bu nuyh bon lan, n’hao nau kan mât chiă bri dak – đăp mpăn nau rêh, ndâk njêng nau n’jrăng mât chiă bri dak ma lĕ r’ngôch bu nuyh bon lan ta xă n’har bri Quảng Trực rlau nar rlau nâp phĭt. Kơp êng năm 2019, mpôih ka han lĕ ndâk âk tâ mbơh ntĭm, n’hao nau n’jrăng, n’jang bu bư m’hĭk ân ma dăch tât 4.000 r’băn bu nuyh; kơl bu nuyh bon lan bư mir, lâm nau ji ngot bư trŭnh nau rêh o-ach. Mpôih lĕ pah kan âk nau kan kơl bu nuyh bon lan hao nau wăng sa gĕh: “Tâm kơl n’hâm suan ndrel ma Bu ur tâm mpeh n’har bri”; bư wâl “Wâl uĕh răm ta mpeh n’har bri”…

Mpôih ka  han Mât chiă n’har bri Dak Dang kan ndrel ma Mpôih ka han mât chiă N’har bri Drôn gơi mât chiă gâng lŭ brôi tâm pă n’har bri, trong n’har bri

Mpôih ka han way ndâk nau kan mbơh ntĭm bu nuyh bon lan n’hao nau n’jrăng đah bu nuyh m’hĭk

Mpôih ka han ân ndơ ma ăp r’năk gĕh nau rêh o-ach ta xă Quảng Trực

Kơl bu nuyh bon lan koch bŏk ta bŏng dak, gơi gĕh trong dak hoch leo tâm lŏ

Chi đoàn druh ndăm Mpôih ka han Mât chiă n’har bri Dak Dang ndrel ma Ðoàn druh ndăm xă Quảng Trực chĭk gâ ta pĭt trong tâm bon

Chi đoàn Mpôih ka han Mât chiă n’har bri Dak Dang kreh sŏk mô sŏk prăk ân ma kon se bu nong iê gĕh nau rêh o-ach

A Trư

15,431
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.