Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Ndâk njêng nau kan mât uănh n’har bri lam bu nuyh tâm bon lan

01/03/2018 09:37 G3T+7

Tĕng nau Ntĭm gao mrô 01/CT-TTg bơh Thủ tướng Chính phủ gơi ndâk ntil nau kan “Lam bu nuyh bon lan mât uănh uĕh neh ntu, đăp mpăn nau rêh tâm ntŏk n’har bri dak ta ăp năm abaơ”, ăp ntŏk kan tâm Mpôih ka han Ntĭm gai tâm lơh Ka han Mât uănh n’har bri n’gor lĕ kan ndrel ma ăp n’qual ndâk njêng 34 ntŏk kan mât trong n’har bri đah 329 bu nuyh kan, ntŏk kan dăn kan; ndâk njêng gĕh 99 ntŏk kan mât uănh đăp mpăn thôn, bon, bản ăp xă mpeh n’har bri đah 608 bu nuyh kan, phung kan.

Jêh ndâk nau kan aơ, ăp bu nuyh kan, ntŏk kan tĕng nau kan aơ lĕ jêng “tôr măt” tâm nau kan mât uănh neh ntu bri dak, đăp mpăn tâm mpeh n’har bri, suy kơl bư nâp phĭt nau đăp mpăn tâm bon lan, mât uănh n’har bri mô gĕh roh.

Mpôih ka han mât uănh n’har bri Dak Tiên mbơh hưn gâng n’har bri mrô 53 ân ăp bu nuyh Ntŏk kan mât uănh trong n’har bri xă Thuận Hà (Dak N'Soong)

Mpôih ka han mât uănh n’har bri Thuận An mbơh ntĭm nau kan mât uănh neh ntu tâm mpeh n’har bri ma bu nuyh bon lan bon Sar Pa, xă Thuận An (Dak Mil)

Mpôih ka han mât uănh n’har bri Dak Lao ndrel ma Ntŏk kan mât uănh êng trong n’har bri xă Dak Lao (Dak Mil) mpeh n’dŏk, chhik gâ gâng lŭ tăm mrô 49 (42)

Phan Tân

1,148
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.