Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Ntŏk prăp mât bri dak Tà Ðùng n'hao nau kan mât chiă bri

12/04/2018 09:18 G4T+7

Bri krong têh Tà Ðùng, xă Dak Som (Dak Glong) abaơ gĕh tâm 20.339 hec ta, tâm nĕ gĕh 16.176,65 hec ta neh gĕh bri.

Tâm ăp năm lĕ lăn, M'bŭch Bri krong têh Tà Ðùng lĕ pah kan ân di gơi mât chiă bri, ngăch gĭt n'hang n'gang bu ntŭng muih kăl bri. Tâm nĕ, ntŏk kan aơ lĕ pah kan ndrel ma bu nuyh bon lan, kông an, ka han ăp xă meh tâm dăch gơi hăn ksiêm gĕh 1.000 tâ, ksiêm ta 23 mpeh bri, pơk 20 tâ hăn ksiêm, joi nhŭp bu nuyh ntŭng muih kăl bri. Yor nĕ, ngăch gĭt, nhŭp ăp bu nuyh ntŭng muih kăl bri, ăp bu nuyh hăn sân dăk gơi mât chiă bri n'hanh ăp ntil gen mpô pa rêh tâm bri.

Hăn ksiêm tâm Bri krong têh Tà Ðùng

Uănh tọa độ gơi gĭt ntŏk bri mât, chiă

Kan ndrel ma ăp r'năk bon lan dơn muih gâ tâm bri

Lê Phước

3,512
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.