Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Truôx đrênhk Trươngx Sa

09/03/2018 08:36 G3T+7

Njâur trôngz Trươngx Sa (Viêtx Nam) thuôx hênhx por trôngz Trươngx Sa, xênhr Khanhr Hoax đrul 33 por trôngz, har txưr trôngz; hur ntơư muôx ntâu trông ntang sâuv đêx, muôx tuôz nênhs nhoz, ntâu công trinhx tâm linh, tsêr cơưv…

Tsơưv tas phuôz chuôz tsi thôngx li nhoz qơư angr siz lôngl tangz sis lo pangz mangx ntơưv Đangv, Têz qơưs haz pêx xinhv, nôngz nhôngl đhâu, chor por trôngz, qơư por trông thuôx Njâur trôngz Trươngx Sa tsinhr lo zov chênhr pangz mangx đâux tư lus cxuô făngz, đap ưngr nhu câux yangz shuv, sănr sangx siz ntâus tưz xưs li luz nênhx chiax nhoz ntơưv tuz tros haz pêx xinhv sâuv por trôngz har txưr.  

Ndix jê tsưr cangr sâuv por trôngz har txưr Trươngx Sa lux (thix trânr Trươngx Sa, hênhx por trôngz Trươngx Sa, xênhr Khanhr Hoax)

Chor công trinhx tâm linh, chuv sơưv uô hâux lưv sâuv por trôngz har txưr Trươngx Sa lux lo đâux tư cxiv tsang truôx khor, đangr pho

Chiênr sir jur ca ntơưv Jêz Lat

Por trôngz Trơưngx Saz făngz hnuz tuôx tưz lo đâux tư hêx thôngr pangx tênhz chuô chia lo sir zôngv

Iz chik câuv por trôngz Jêz jăngz hnuz pôngz C

Đức Diệu  

3,291
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.