Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nâp klĭp Trường Sa

09/03/2018 08:36 G3T+7

Ăp kô lao Trường Sa (Việt Nam) ta n’qual kô lao Trường Sa, n’gor Khánh Hòa gĕh 33 kô lao, ntŏk kô lao; tâm nĕ gĕh âk kô lao ka lơ kơh dak, gĕh âk bu nuyh bon lan rêh, ăp ngih wâl rbŭn, wâl sam bŭt…

Khă trôk nar mô gĕh kơt ka lơ kơh khă nĕ dơi uănh ntrĕng bơh Ðảng, Bri dak n’hanh bu nuyh bon lan, tâm ăp năm lĕ lăn, ăp kô lao, ntŏk kô lao tâm Ăp kô lao Trường Sa rlau nar rlau dơi kơl ndâk nkra ăp ntil, gơi gĕh ntŏk ntĭm, kâp rơm tâm lơh tâm ban nau rêh ôi mhau bơh ka han n’hanh bu nuyh bon lan ta kô lao.

Gâng lŭ kơp bri dak ta kô lao Trường sa têh (bon têh Trường Sa, n’qual kô lao Trường Sa, n’gor Khánh Hòa)

Ăp ngih wâl rbŭn, ntŏk pah kan ka lơ kô lao Trường Sa têh dơi ndâk nkra nâp, lĕ ma nau uĕh

Ka han uănh njrăng ta kô lao Ðá Lát

Kô lao Trường Sa Ðông lĕ dơi bu ndâk nkra ŭnh mpanh tă bơh siăl gơi gĕh ŭnh dŏng tâm nau rêh

Du ntŏk mpơl kô lao Ðá Tây C

Đức Diệu  

3,214
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.