Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tsêr tưx Đăk P’lao zov chêr kra nghêx tsuô nênhs cxuv

13/09/2018 15:47 G9T+7

Tsêr tưx Đăk P’lao (trưx thuôx Tôngv cux VIII Bôs Công an) nhoz sâuv thangx tsangv xar Đăk Som, hênhx Đăk Glong.

Nôngz nhôngl đhâu, cênhz đrul uô jông hâux lưv cơư chuôz, caiv tox, đơn vix los six zov chênhr txus hâux lưv kra nghêx, hươngr hâux lưv tsuô nênhs cxuv. Nhis nuôr, Tsêr tưx  Đăk P'lao tangz tov kra chor nghêx: Kraz ndâu, uô plâuz muôs đăngs, zus tsax hur đêx, zus tsax, uô kôngz lông. Mux đich ntơưv kra hâux lưv zos iz tus nênhs cxuv uô kangz uô tưx tangs zuôr nrar lo hâux lưv uô chia zus zus tus khênhx, tsi zos nênhs nox khôngz tsuô hur tsêr haz tsi tror kangz cxuv nzir li uô ntêx chia pangz chor nênhs zuôv cêr pâuz lo mênhx lus grê ntơưv đăngs jul los đôngs. Ntơưv zos cơ hôis, điêux ciêns jông tsuô chor nênhs cxuv uô tưx tangs tror lus cênhz côngs đôngx.

Chor nênhs cxuv cơưv nghêx khaz ndâu trox ntông uô tol

Nênhs cxuv cơưv uô plâuz muôl đăngs

Chor nênhs cxuv Tsêr tưx Đăk P’lao cơưv shuv tsưr ziv chos haz tu jâuz

Cao Biên

3,662
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.