Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Cxênhz yuôx yêz xang tos shuv xinhz uô ntêx shông cơưv yaz

07/09/2018 09:53 G9T+7

Hlang tsuô shông cơưv yaz, Pangz cxênhz yuôx liên nganhx Sơv Zos thôngs - Vâns taiv chox kra tưz môngl cxênhz yuôx tangs nro chor yêz ô tô xang tos shuv xinhz sâuv thangx tsangv xênhr.

Hur jas nuôr, Pangz zuôr cxênhz yuôx chor nôis jung xưs li: Phux hiêus; ntơưr côngs nhênhx đăng ciêmv an toanx cir thuôx haz por vêv môi trươngx; thiêt bis sox seiz hanhx trinhx; ntâuz ntơưr đăng cir ntu cêr hoatx đôngs… Mux đich ntơưv jas cxênhz yuôx nuôr chia khu chor trươngx hơpx vi phamx; kra chor tsưr yêz uô trơưs huv chor cui đinhs lus hoatx đôngs xang tos shuv xinhz. Đhâu ntơư uô tuôz jông, tsach nhiêms ntơưv chor tsưr yêz, pangz tror uô đuô tsâts tưs an toanx zos thôngs sâuv thangx tsangv.

Pangz liên nganhx cxênhz yuôx ntâuz ntơưr ntơưv tsưr yêz cinh joanh jix vus yêz xang tos shuv xinhz

Cxênhz yuôx phux hiêus yêz xang tos shuv xinhz

Cxênhz yuôx tiêu tsuânv cir thuôx an toanx ntơưv yêz

Cxênhz yuôx xur lươngs haz tsât lươngs tol nhoz trơưr ntơưr côngss nhênhx đăng ciêmv

Phan Tuấn

1,956
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.