Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tinhx trangx yêz công nông zuôv cêr phap luôx lus an toanx zos thôngs ntơưv xar Thuânx An trinhhv muôx ntâu

08/06/2017 13:48 G6T+7

Nôngz nhôngl đhâu, sâuv thangx tsangv xar Thuânx An (Đăk Mil), tinhx tsangx yêz công nông, yêz tưx uô zuôv cêr phap luôx an toanx zos thôngs tsinhv tsi tâu lo zaiv cêr tangs nro. Sâuv ntâu ntu cêr zôngx ziv njiz ntâu luz yêz tsi muôx coix, tsi muôx tênhz, tsi muôx biênv xur hai cênhz đaz ntêr thâux pur hangx huv, thâux yênhx châuv tus nênhs môngl lus…

Xangr tuôz zưv mas, chinhr cuênx cxuô cxênhx, cxuô nganhx tsưc năng tsuv cxiz chênhr hâux lưv kruôz ntuôl, zor zux, kra cui đinhs lus thangx tsangv haz six hơưv môngl lus ntơưv chor yêz công nông, cxiz chênhr hâux lưv sox seiz, cxênhz seiz, bluô chor yêz haz tuôz nênhs tsangr yêz zuôv cêr cui đinhs phap luôx.

Yêz công nông môngl yênhx nzeik, nangv cangz cêr, hlang đhâu cangz cêr zos thôngs sâuv Têz qơưs cêr zôngx ziv tai nans zos thôngs

Ntâu yêz công nông, yêz tưx uô tsi muôx biênv cxênhz seiz môngl lus sâuv chor ntu cêr txưr

Iz luz yêz công nông thâux pur nông cux uô nox, nênhs nhoz sâuv thôngz môngl đhâu sâuv Têz qơưs cêr 14, ntu đhâu xar Thuânx An

Y Krắk

2,764
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.