Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tinhx trangx cxuv chai ntul cêr an toanx zos thôngs sâuv têz qơưs cêr 14 tsinhv muôx ntâu cuz nxur

29/06/2017 10:29 G6T+7

Nôngz nhôngl đhâu, tsơưv tas chor cơ cuan tsưc năng tưz ntâu jas khu, zaiv cêr chor hanhx vi cxuv chai ntul cêr an toanx zos thôngs, tsinhz nangv plơưr, ntul cêr chia par caz, muôs zuôr langx luôv cxuv chai lơưr ntul cêr Têz qơưs 14 ntu môngl đhâu thangx tsangv xênhr, tangz sis tinhx tsangs sâuv tsinhv muôx ntâu cuz nxur. Li ntơư tưz uô đơưv cêr, pôngz an toanx zos thôngs tsuô tuôz nênhs haz yêz môngl lus.

Cxuô cxênhx, cxuô nganhx haz chinhr cuênx trôngx qơư tsuv trâu saz kruôz ntuôl, cxiz chênhr zaiv cêr mênhx pêv hanhx vi tsinhz nangv plơưr, ntul cêr uô langx luôv, muôs zuôr chia ntul cêr đangr pho li kuz, jangv chor chuôv tai nans tsi xangr txus muôx tơưv.

Cangr qơưx ngui hiêmv, pêx xinhv nhoz xar Đăk R’la (Đăk Mil) par caz, yêz đrêl luôv langx luôv lus tov plơưr cêr

Têz qơưs cêr 14, ntu đhâu thangx tsangv jos 1, xar Trươngx Xuân (Đăk Song) zos kror qơư đuz lus tai nans zos thôngs viv tsinhz nangv ntul cêr, plơưr cêr uô qơư muôs zuôr langx luôv

Iz ntu ndix cxul hlâu por vêv ntul têz qơưs cêr 14 ntu đhâu tuv nênhs đrôngl 8, thix trânr Đưc An (Đăk Song) tsuv pêx xinhv ru chia fênhx angr uô tsêr

Y Krắk

2,907
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.