Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Xênhr cêr 3 tsuv poz ntâu hênhr

19/10/2017 10:20 G10T+7

Xênhr cêr 3 ntêr yangx 36 km, môngl đhâu chor xar: Đăk Săk, Đưc Minh, Long Sơn (Đăk Mil) haz Nam Xuân, Đăk Sôr (Krông Nô).

Nhis nuôr, zos tinhx tsangx yêz nhangr đhâu tsinhr thâux vâtx liêus môngl lus uô tsuô iz cxa ntu poz sei. Ntâu ntu bông cêr nti, poz jêz poz angr tơưv luôv lus, “jês nxư”, “jês tưv” ziv hnuz ziv muôx tơưv ntâu, cxơưx tuôz zưv tai nanx zos thôngs.

Ntâu ntu xênhr cêr 3 tangz tov poz chênhr yênhv

Iz “luz pangs đêx” hur plơưr cêr, ntu đhâu jos Thanh Sơn, xar Nam Xuân (Krông Nô), cxơưx tuôz zưv tai nanx zos thôngs

Ntâu ziv nênhs nhoz iz ndil xênhr cêr 3 zuôr vâtx liêux, chiv chir khu “jês nxư”, “jês tưv” chia bov đamv an toanx chêr ntangx njul tsuô nênhs môngl lus

Y Sơn

3,071
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.