Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Trong n’gor 3 lĕ iơh, m’hĭk bâ âk ngăn

19/10/2017 10:20 G10T+7

Trong ngor 3 jong rlau 36 km, găn ta ăp xă: Dak Săk, Ðức Minh, Long Sơn (Dak Mil) n’hanh xă Nam Xuân, Dak Sôr (Krông Nô).

Abaơ, yor rdeh rdeng jâk ir ăp ntil lŭ brĭk dŏng ndâk nkra ngih wâl nĕ bư ăp ntŏk trong aơ ngăch iơh, m’hĭk bâ hô ngăn. Âk ntŏk ta trong aơ lŭ leng plôk mpơl ka lơ, trong âk ntŏk đang, “ntu dak hăt”, “ntu dak bŏk” têh jê rlau nar rlau âk, klăch ngăn gĕh nau tâm tom rdeh lah bĭt rdeh hăn rŏ trong aơ.

Âk ntŏk trong n’gor 3 dôl iơh, m’hĭk bâ hô ngăn

Du “ntu dak hăt”, “ntu dak bŏk” trong găn ta thôn Thanh Sơn, xă Nam Xuân (Krông Nô)

Âk r’năk bu nuyh bon lan rêh bơh pĭt trong n’gor 3 r’văt si măng, choih, nkra đăp êng ăp ntŏk “ntu dak hăt”, “ntu dak bŏk” gơi gĕh trong hăn uĕh oi ma bu nuyh bĭt rdeh

Y Sơn

3,072
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.