Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Xênhr cêr 2 poz ntâu hênhr

10/08/2017 10:02 G8T+7

Xênhr cêr 2 (tsinhv hu uô xênhr cêr 682) ntêr 24 km, txus ntơưv xar Nam Binhx (Đăk Song) txus xar Đưc Manhs (Đăk Mil) poz ntâu hênhr.

Tangs nro txux cêr muôx yênhx châuv ntu nti cxeik haz plơưr cêr tsuv poz tangs; muôx têx ntu ti bông cêr mangs tu kơưx tuz 1 – 2 m. Tiv zix txix ntơưv thangx tsangv jos Đăk Hoax 1, xar Đăk Hoax (Đăk Song), bông cêr tưz poz ntâu hênhr, đêx tênhr uô pangs. Nhangx xangv mas, chinhr cuênx cxuô cxênhx haz chor cơ cuan tsưc năng txuv chênhr mangx khu, uô yaz txux cêr chia zôngx ziv môngl lus, thâux hangx huv ntơưv pêx xinhv.

Iz ntu tu lux buôs gâus ntul cêr, tu đuô 2 m, ntu cêr glâus tsi puv cxơưx tuôz zưv tai nanx zos thôngs

Ntu đhâu xar Nam Binhx (Đăk Song) muôx tơưv ntâu jêl keiz, jêl nxư, tsinhr tsuv đêx nhangz thâuv nangs lus lux

Ntâu ntu bôngz cêr tsuv nti ntâu, jêz angr tơưv tuôx saz kêl, uô tsi jông môngl, uô nox ntơưv pêx xinhv

Y Krắk

2,488
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.