Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Xênhr cêr 1 poz ntâu hênhr

04/10/2018 09:44 G10T+7

Xênhr cêr 1 ntêr 36 km, txuôl ntơưv thix trânr Kiênr Đưc (Đăk R’lâp) đhâu chor xar Quangv Tân, Đăk R’tih, Quangv Tâm haz Đăk Buk So (Tui Đưc).

Nôngz nhôngl đhâu, zos nangs lus ntêr, yêz môngl lus ntâu, tsi lo khu huv six mas xênhr cêr 1 tưz mangl poz ntâu hênhr. Ntâu ntu, kror qơư sâuv txux cêr nuôr tưz mangl laix, jêz nti tơưv luôv lus; bôngz cêr mangl tsuôr lưx đhi, poz cêt câur, cêr nhangv đhi, đêx tênhr uô pangs nhoz hur plơưr cêr. Txux cêr nuôr poz ntâu hênhr, cê uô phiv liv môngl lus, thâux hangx huv, tsinhv cxơưx tuôz zưv tai nans zos thôngs tsuô chor yêz môngl lus đhâu.

Ntơưv xar Quangv Tâm, cêt câur bông cêr mangl poz

Ntu đhâu xar Đăk Buk So muôx ntâu pangs đêx lux

Đêx ntưl pur cêr viv kror, cưx grêl đêx tưz poz, cxuz tangs

Minh Huyền

3,369
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.