Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Trong têh n’gor 1 iơh hô ngăn

04/10/2018 09:44 G10T+7

Trong têh n’gor 1 jong 36 km, ntơm bơh bon jê Kiến Ðức (Dak R’lâp) găn ăp xă Quảng Tân, Dak R’tih, Quảng Tâm n’hanh Dak Bŭk So (Tuy Ðức).

Tâm ăp năm lĕ lăn, yor mih phŭt jŏ, âk rdeh rdeng ndơ hăn, mô dơi bư tay ân ngăch nĕ trong n’gor 1 lĕ trŭnh n’hanh iơh hô ngăn. Âk ntŏk, ta trong aơ lĕ văm, plôk lĕ lŭ; trong lĕ hăch, lŭ mô hâm tâm iang, trong gĕh âk ntu dak hăt, dak iang tâm ntu lŭng jêng nglau dak tâm klang trong. Trong aơ abaơ lĕ iơh hô ngăn, nĕ bư jêr ma rdeh nchuăt, rdeng drăp ndơ, nau aơ hôm bư klach gĕh nau tâm tom rdeh đŏng.

Ta xă Quảng Tâm, trong lĕ iơh hô ngăn

Trong găn ta xă Dak Bŭk So iơh jêng ntu dak hăt têh

Dak hoch ta trong yor bong dak hoch, trong dak hoch lĕ iơh, neh brôi

Minh Huyền

3,467
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.