Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Cxơưx tuôz zưv ngui cơ tai nanx zos thôngs ntơưv yêz công nông nhoz Đăk Mil

14/12/2017 14:49 G12T+7

Luz six nuôr, hênhx Đăk Mil muôx chor yêz công nông, yêz mair hai môngl lus ntâu sâuv têz qơưs cêr 14 haz chor ntu cêr môngl lus đhâu jêx jos, xar. Nuôr zos chor yêz tiv zix chia pêx xinhv sir zôngv chia thâux cax phê haz đuô li kôngz lông.

Chor yêz công nông, mair hai cưs pêx xinhv tưx uô, iêur tôr lus cir thuôx ntơưv yêz tsi đamv bov an toanx, hêx thôngr tênhz xi nhan, tênhz phux tsi muôx; muôx têx luz yêz tsi muôx tênhz tơưk puv cêr. Ngui hiêmv hlo, ntu thâux, pêx xinhv six thâux kôngz ntâu saz, muôx ntâu lênhx nênhs nhoz sâuv mas ngui cơ tai nanx zos thôngs los six ntâu.

Đăk Mil nhis nuôr muôx 6.600 yêz công nông, mair hai môngl lus, tangz sis tsuôs muôx khangv 1.600 lênhx nênhs tsangr lo cơưv shuv, muôx ntơưr tsangr yêz

Ntâu trươngx hơpx tsangr yêz công nông siz tsênhz ntêx sâuv têz qơưs cêr 14 môngl los sis chênhr, ngui cơ tai nanx zos thôngs ntâu

Yêz công nông, mair hai tsi muôx hêx thôngr tênhz phux chia bor hiêux

Phạm Khánh

3,183
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.