Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Klach ngăn gĕh nau tâm tom rdeh yor rdeh kai ta Dak Mil

14/12/2017 14:49 G12T+7

Tâm mông abaơ, n’qual Dak Mil gĕh âk ngăn rdeh kai, rdeh đât rơ mŏk bu nuyh bon lan bĭt hăn rŏ trong têh bri dak 14 n’hanh ăp trong hăn tâm thôn, xă. Aơ jêng du rdeh way bon lan dŏng gơi rdeng ka phê n’hanh ăp ntil tuh vanh ba bă.

Gĕh âk rdeh kai, rdeh đât rơ mŏk yor bu nuyh bon lan nkra êng, rdeh mô gĕh kĩ thuật uĕh gơi bĭt hăn rŏ trong, mô gĕh ŭnh si nhan, mô gĕh ŭnh bĭt hăn măng ngo. Klach ngăn lah dôl ma rdeng ndơ, bu nuyh bon lan way rdeng âk ir, gĕh âk bu nuyh gŭ ka lơ rdeh nĕ klach ngăn gĕh nau tâm tom rdeh.

Dak Mil abaơ gĕh dăch tât 6.6000 rdeh kai, rdeh đât rơ  mŏk, khă nĕ, gĕh tâm 1.600 bu nuyh bĭt rdeh dơi bu ntĭm bĭt, gĕh sam bŭt kơp blau bĭt rdeh

Âk ngăn rdeh kai nchuăt ngăch tâm găn hăn lor ta trong têh bri dak 14, klach ngăn gĕh nô nau tâm tom rdeh

Gĕh âk rdeh kai, rdeh đât rơ mŏk mô gĕh ŭnh nhi nhan gơi mbơh ân ăp bu nuyh bĭt rdeh êng gĭt lah găn trong

Phạm Khánh

3,184
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.